Een gezonde regio in Zoetermeer, dat doen we samen

Lees meer

Elke inwoner van Zoetermeer heeft recht op een zo gezond mogelijk leven. Daarom werken wij samen aan een gezonde regio in Zoetermeer. Dat is nodig omdat de vraag de komende jaren enorm gaat toenemen en de bevolking snel vergrijst, terwijl er niet meer zorgpersoneel en mantelzorgers komen. Onze doelen? De zorg en welzijn voor inwoners verbeteren, dicht bij huis organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden.

Doe met ons mee
Elke organisatie of initiatief met dezelfde doelstellingen is van harte welkom met ons mee te doen of zich aan te sluiten. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of zoek de verbinding via contact.

Visie op gezondheid, welzijn en zorg

Uit de praktijk

REO-bedden voor kwetsbare ouderen

De REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen) zijn voor (kwetsbare) ouderen die tijdelijk ongeplande zorg nodig hebben. Daarmee creëren we een vangnet als het thuis even niet meer gaat. En voorkomen we onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames.

Centraal coördinatiepunt

Verwijzers in Zoetermeer kunnen één telefoonnummer bellen als zij een ongepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben: het Centraal Coördinatiepunt. Een team van transferverpleegkundigen denkt met hen mee en heeft inzicht in welke bedden beschikbaar zijn. Voor complexe casuïstiek is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Spoedzorg voor kwetsbare ouderen

Zoetermeer wil de spoedzorg voor ouderen verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Dit doen we door de instroom van (kwetsbare) ouderen in de spoedzorg te verminderen en de doorstroom en uitstroom naar de juiste zorg op de juiste plek te optimaliseren.

Centrum voor Acute Zorg

In Zoetermeer werken we aan een Centrum voor Acute Zorg met als doel de kwaliteit en bereikbaarheid van de spoedzorg te verbeteren. Onderdelen van dit centrum worden de Huisartsenpost (HAP), de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), het Regionale Expertisecentrum Ouderen (REO), het Centraal Coördinatiepunt en Acute GGZ.

Alle projecten

Deelnemende organisaties

Alle deelnemers aan Zoetermeer 2025