Home2024-06-10T08:27:04+00:00

Een gezonde regio in Zoetermeer, dat doen we samen

Zoetermeer 2025 heet nu Samen ZoeterMeer Gezond

In 2021 is Zoetermeer 2025 gestart met als doel om de zorg in Zoetermeer voor iedereen toegankelijk en beschikbaar te houden. De afgelopen jaren sloten steeds meer welzijns- en zorgorganisaties in Zoetermeer zich aan. Allen onderschrijven het belang van samenwerking om dit doel te behalen.

De betrokkenheid van inwoners groeit. Niet alleen om mee te denken, maar ook om mee te beslissen over de koers van het programma. Inwonerparticipatie zit in onze haarvaten. We bundelen onze krachten om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst, voor iedereen die dat nodig heeft, zorg en ondersteuning beschikbaar blijven. Daarnaast stimuleren wij dat inwoners doen wat in hun mogelijkheid ligt om zelfstandig en gezond te blijven en ondersteunen we hen waar nodig.

De te volgen koers gaan we de komende jaren, ook na 2025, voortzetten. Dit maakt dat het tijd is voor een nieuwe, toekomstbestendige naam: Samen ZoeterMeer Gezond.

De afgelopen jaren hebben veel mensen zich met Zoetermeer 2025 ingezet voor dit belangrijke doel. Onder de naam Samen ZoeterMeer Gezond blijft deze inzet belangrijk en wordt het goede werk voortgezet.  Online vind je ons voortaan via www.samenzoetermeergezond.nl. Hier vind je een link naar de website van Zoetermeer 2025 en een link naar de website over ‘positieve gezondheid’ voor inwoners die in januari onder deze url is gestart.

Later dit jaar wordt de gehele website vernieuwd en geïntegreerd. Dan is er één centrale plek waar je alle informatie kunt vinden. Tot die tijd blijft ook de url van Zoetermeer 2025 (www.zoetermeer2025.nl) bereikbaar.

Doe met ons mee
Elke organisatie of initiatief met dezelfde doelstellingen is van harte welkom met ons mee te doen of zich aan te sluiten. Ga naar Samen ZoeterMeer Gezond en schrijf je onderaan in voor onze nieuwsbrief.

Uit de praktijk

Regionaal Transferpunt

Acute Zorg

Verwijzers in Zoetermeer kunnen één telefoonnummer bellen als zij een ongepland tijdelijk verblijf of thuiszorg voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben: het Regionaal Transferpunt. Een team van transferverpleegkundigen denkt met hen mee en heeft inzicht in welke wijkverpleegkundige zorg en waar bedden beschikbaar zijn. Voor complexe casuïstiek is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Preventie

Preventie

Een goede gezondheid is belangrijk. Gezond leven kan verschillende ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten voorkomen. Maar een gezonde leefstijl is niet altijd gemakkelijk. In Zoetermeer gaan verschillende organisaties samenwerken om samen met inwoners te werken aan een gezonder en gelukkiger leven en een gezonde omgeving.

REO-bedden voor kwetsbare ouderen

Acute zorg

De REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen) zijn voor (kwetsbare) ouderen die tijdelijk ongeplande zorg nodig hebben. Daarmee creëren we een vangnet als het thuis even niet meer gaat. En voorkomen we onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames.

Meedenken over de Zoetermeerse gezondheidszorg?

Zorgen voor een gezonder Zoetermeer ook in de toekomst, dat is ons doel. Dit kunnen we alleen samen. Hierbij is de stem van jou als inwoner essentieel. Help jij mee?

Agenda in Zoetermeer

Deelnemende organisaties