Home2024-03-25T13:50:45+00:00

Een gezonde regio in Zoetermeer, dat doen we samen

Elke inwoner van Zoetermeer heeft recht op een zo gezond mogelijk leven. Daarom werken wij samen aan een gezonde regio in Zoetermeer. Dat is nodig omdat de vraag de komende jaren enorm gaat toenemen en de bevolking snel vergrijst, terwijl er niet meer zorgpersoneel en mantelzorgers komen. Onze doelen? De zorg en welzijn voor inwoners verbeteren, dicht bij huis organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden.

Doe met ons mee
Elke organisatie of initiatief met dezelfde doelstellingen is van harte welkom met ons mee te doen of zich aan te sluiten. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of zoek de verbinding via contact.

Uit de praktijk

Regionaal Transferpunt

Acute Zorg

Verwijzers in Zoetermeer kunnen één telefoonnummer bellen als zij een ongepland tijdelijk verblijf of thuiszorg voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben: het Regionaal Transferpunt. Een team van transferverpleegkundigen denkt met hen mee en heeft inzicht in welke wijkverpleegkundige zorg en waar bedden beschikbaar zijn. Voor complexe casuïstiek is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Preventie

Preventie

Een goede gezondheid is belangrijk. Gezond leven kan verschillende ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten voorkomen. Maar een gezonde leefstijl is niet altijd gemakkelijk. In Zoetermeer gaan verschillende organisaties samenwerken om samen met inwoners te werken aan een gezonder en gelukkiger leven en een gezonde omgeving.

REO-bedden voor kwetsbare ouderen

Acute zorg

De REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen) zijn voor (kwetsbare) ouderen die tijdelijk ongeplande zorg nodig hebben. Daarmee creëren we een vangnet als het thuis even niet meer gaat. En voorkomen we onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames.

Meedenken over de Zoetermeerse gezondheidszorg?

Zorgen voor een gezonder Zoetermeer ook in de toekomst, dat is ons doel. Dit kunnen we alleen samen. Hierbij is de stem van jou als inwoner essentieel. Help jij mee?

Agenda in Zoetermeer

Deelnemende organisaties