Vandaag is het Nationale Ouderendag. Tijd voor een #shoutoud! Op deze speciale dag spreken we ook onze waardering uit naar iedereen die zich inzet voor ouderen, van zorgprofessionals tot hulpverleners, van mantelzorgers tot vrijwilligers.

Binnen het programma Zoetermeer2025 besteden we extra aandacht aan de groep (kwetsbare) ouderen. We zetten ons in voor een goede samenwerking in de zorg en welzijn voor ouderen. Zo verbeteren we de spoedzorg voor kwetsbare ouderen. Er is een Centraal Coördinatiepunt gekomen dat huisartsen kunnen bellen als ouderen ongepland tijdelijk verblijf nodig hebben. Ook zijn er REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen). Deze bedden zijn voor ouderen die in een acute situatie terecht zijn gekomen, maar bij wie door multiproblematiek al langer sprake was van een instabiele situatie. Hiermee voorkomen we onnodige SEH-bezoeken en ziekenhuisopnames. 

Ook de komende jaren blijven we ons inzetten voor (kwetsbare) ouderen. Meer lezen over al onze lopende en toekomstige projecten? Dat kan via www.zoetermeer2025.nl