Aanmeldportaal Wijkverpleging RTP’s Zoetermeer-Midden Holland2024-04-16T07:36:03+00:00

Aanmeldportaal Wijkverpleging RTP Zoetermeer-Midden Holland

Sinds december 2023 verlopen alle aanvragen voor wijkverpleging in Zoetermeer en Benthuizen, van huisartsen via het Regionaal Transferpunt Zoetermeer (RTP). Dit betekent een stap voorwaarts in het efficiënt coördineren van zorg in onze regio.

Een uitdaging hierin is het actueel houden van de informatie over de beschikbare capaciteit van wijkverpleging. Dit komt doordat de capaciteit voortdurend kan fluctueren. In november 2023 is er een subsidieaanvraag gedaan bij het IZA-fonds wijkverpleging om samen met het RTP Midden-Holland op zoek te gaan naar een duurzame oplossing om de capaciteit en beschikbaarheid van wijkverpleging inzichtelijk te maken. Een overzicht van de beschikbare capaciteit zal de administratieve lasten voor wijkverplegingsorganisaties verminderen, waardoor de zorgcoördinatie efficiënter wordt. Deze subsidie aanvraag is goedgekeurd, wat betekent dat we kunnen starten met het vooronderzoek naar de wensen, eisen en mogelijkheden. Dit levert uiteindelijk een advies op met een implementatieplan voor verdere ontwikkeling van de plannen.

Een uitdaging

Een van de uitdagingen waar we tegenaan lopen, is het actueel houden van informatie over de beschikbare capaciteit van wijkverpleging. De capaciteit kan namelijk voortdurend fluctueren, waardoor de huidige werkwijze, waarbij wijkverplegingsorganisaties hun capaciteit via e-mail en Excel-bestanden doorgeven, niet langer toereikend is. Tegen de tijd dat de RTP’s de capaciteit hebben verwerkt, kan deze alweer gewijzigd zijn. Om de zorgcoördinatie efficiënter te maken is het belangrijk dat er een actueel overzicht van de beschikbare capaciteit komt die de fluctuering in capaciteit kan bijwerken.

Een oplossing

Om deze uitdaging aan te pakken, zijn we in samenwerking met Gedeelde Zorg (Midden Holland) eind 2023 een subsidieaanvraag gestart bij het IZA Fonds Wijkverpleging. Begin dit jaar hebben wij te horen gekregen dat de aanvraag is goedgekeurd! Het doel van dit project is het in kaart brengen van de wensen, eisen en mogelijkheden voor het ontwikkelen van een methode om de capaciteit en beschikbaarheid van de wijkverpleging inzichtelijk te maken. Maar ook om de beschikbaarheid te optimaliseren en te structureren.

Een mogelijke oplossing die we onderzoeken is het gebruik, of de ontwikkeling, van een online instrument of systeem zoals een aanmeldportaal. Dit portaal brengt de verschillende aanbieders van wijkverpleging en hun beschikbare capaciteit in beeld voor de hele regio Zoetermeer, inclusief Benthuizen. Belangrijk is dat deze werkwijze de administratieve last voor wijkverplegingsorganisaties vermindert. En dat de werkwijze tegelijkertijd tot een efficiëntere en transparantere coördinatie van zorg zal leiden. We kijken uit naar de verdere ontwikkeling van dit project en zijn verheugd om samen met onze partners en belanghebbenden de zorg in onze regio te verbeteren.

Nieuws