Op 7 september vond de vierde bijeenkomst ‘herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’ plaats. Wijkverpleegkundigen en bestuurders gingen met Linda Gottenkieny, programmamanager Acute en Chronische zorg, en Suzanne Verburg, transferverpleegkundige Centraal Coördinatiepunt, in gesprek over de lopende en komende projecten rondom de acute wijkverpleging in Zoetermeer. Ook spraken ze over hoe Zoetermeer actueel inzicht kan krijgen in de beschikbare wijkverpleging. De ideeën rondom een herinrichting van het aanvraagproces vanuit de huisartsen werden uitgewisseld: een eerste stap naar de voorbereiding voor regionaal capaciteitsmanagement.

Verbeteren aanvraag wijkverpleging
Als een huisarts op dit moment wijkverpleging nodig heeft voor een patiënt, moet de praktijk zelf contact opnemen met één van de 48 thuiszorgorganisaties in Zoetermeer om te kijken wie beschikbaar is. Dat kost teveel onnodige tijd. Op initiatief van de regionale samenwerking naar een gezonde regio, Zoetermeer 2025, wordt gewerkt aan het op één centrale plek in beeld brengen welke wijkverpleging in de regio beschikbaar is. Dan is het namelijk veel gemakkelijker om vanuit die plek huisartsen en patiënten te ondersteunen in de aanvraag voor thuiszorg. Dit voorstel is een eerste stap en opmaat naar de voorbereiding voor regionaal capaciteitsmanagement.

Uniform en digitaal
Het idee is om de aanvraag voor wijkverpleging te uniformeren, standaardiseren en uiteindelijk ook te digitaliseren. Op die manier wordt de administratieve last bij de huisarts vermindert en de kwaliteit van de aanvragen verbeterd. Hierdoor zal ook het matchings- en plaatsingsproces effectiever verlopen: er ontstaat meer (regionaal) inzicht in de aanvragen. Door de inzet van één centraal coördinatiepunt voor de aanvragen wijkverpleging vanuit de huisartsen (in aanvulling op het al bestaande coördinatiepunt) kunnen alle aanvragen worden beoordeeld en afgehandeld in samenspraak met de organisaties die wijkzorg leveren.

Pilot bij drie huisartsenpraktijk
De komende weken gaan we onderzoeken: Hoeveel aanvragen voor wijkverpleging zijn er? Hoe kunnen we de administratieve last voor huisartsen verminderen? Hoe kunnen transferverpleegkundigen van het Centraal Coördinatiepunt een bijdrage leveren en hoe maken we de juiste koppeling tussen de specifieke vraag naar wijkverpleging en het aanbod. Drie huisartsenpraktijken en het Centraal Coördinatiepunt gaan hier medio oktober mee aan de slag. Het gaat om huisartsenpraktijk Dorpstraat, gezondheidscentrum Driemanspolder en gezondheidscentrum Palenstein.