Advance Care Planning (ACP)

Advance Care Planning (ACP) bouwt een brug tussen wat mensen nu willen en kunnen beslissen en het moment dat anderen voor hen moeten beslissen. ACP is een proactief proces van gesprekken tussen zorgverlener, patiënt en naasten, waarbij wordt gekeken naar passende zorg en behandeling in verschillende scenario’s, gebaseerd op de waarden en opvattingen van de patiënt. ACP wordt niet alleen toegepast in de palliatieve fase, maar ook bij chronische aandoeningen.

Wat is ACP?

Advance Care Planning (ACP) is een proces waarbij een zorgverlener proactief samen met de patiënt en naasten bespreekt welke doelen van zorg en behandeling passen bij de waarden en opvattingen van de patiënt en de gezondheidssituatie. Het doel is om goed geïnformeerde en realistische keuzes te maken die aansluiten op wat voor de patiënt belangrijk is (gedeelde besluitvorming).

Proactieve zorgplanning is een continu proces van meerdere gesprekken, waarin (een deel van) de verschillende thema’s wordt besproken. Hierbij is er blijvend contact over (veranderende) behoeften, wensen, verwachtingen en doelen. Dit bouwt een brug tussen wat mensen nu willen en kunnen beslissen en het moment dat anderen voor hen moeten beslissen.

ACP is niet alleen voor patiënten in de palliatieve fase, maar ook voor patiënten met chronische aandoeningen. Voor de patiënt en zijn naaste(n) levert proactieve zorgplanning winst op door het behoud van de eigen regie. Het biedt rust en zekerheid wanneer wensen, behoeften en verwachtingen kenbaar zijn gemaakt en daarnaar gehandeld wordt. Voor zorgverleners levert proactieve zorgplanning duidelijkheid op over (eerder) gemaakte afspraken en geeft het de mogelijkheid beter te anticiperen op toekomstige zorg.

Wat doen we in Zoetermeer?

Een belangrijk doel van ACP in Zoetermeer is dat er goed geïnformeerde en realistische keuzes gemaakt kunnen worden die aansluiten bij wat voor de patiënt belangrijk is. Uit onderzoek blijkt dat als patiënten en hun arts goede gesprekken voeren, mensen vaak meer levenskwaliteit ervaren in de laatste fase van hun leven.

ACP werd voorheen gekoppeld aan patiënten waarbij de verwachting van zorgverleners was dat zij binnen een jaar zouden komen te overlijden. Maar door de vergrijzing, het feit dat meer ziekten chronisch worden, de stijgende kosten in de zorg en het toenemende personeelstekort, verschuift de focus naar patiënten met een diagnose die zal leiden tot overlijden. Denk bijvoorbeeld aan hartfalen, oncologie, Parkinson en COPD.

In Zoetermeer worden er al gesprekken gevoerd in het kader van proactieve zorgplanning, maar deze gebeuren vaak niet gestructureerd en gestandaardiseerd. Er wordt momenteel gewerkt aan het vastleggen en delen van informatie rondom de gesprekken met patiënten.