admin

Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 13 blog entries.

Zoetermeer is ICT-puzzel aan het leggen

2021-05-18T13:40:26+00:00

Een goede, digitale uitwisseling van gegevens tussen alle patiënten, professionals en organisaties is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van zorg en welzijn. Dat vraagt om centrale afspraken, inrichting, uitvoering en coördinatie om deze informatie-uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Hoe pakken we dat aan in de regio Zoetermeer? Welke prioriteiten zijn er? En wanneer valt het ..... Lees meer

Zoetermeer is ICT-puzzel aan het leggen2021-05-18T13:40:26+00:00

Aandacht voor gezonde regio bij gemeente Zoetermeer

2021-05-18T13:37:34+00:00

De gemeente is een betrokken partner van de beweging naar een gezonde regio in Zoetermeer. Wethouder Ingeborg ter Laak en beleidsadviseur Rishma van Vliet zijn lid van de regiegroep. In de regiegroep zitten bestuurders van alle betrokken organisaties. De regiegroep neemt besluiten en is eindverantwoordelijk voor het programma Zoetermeer 2025. Een afvaardiging van de regiegroep sprak op vrijdag 26 maart Zoetermeer ..... Lees meer

Aandacht voor gezonde regio bij gemeente Zoetermeer2021-05-18T13:37:34+00:00

Acute zorg Zoetermeer in ontwikkeling

2021-05-18T13:29:44+00:00

Een van de prioriteiten van een gezonde regio in Zoetermeer is de acute zorg. Het doel is de acute zorg in Zoetermeer in de toekomst voor alle inwoners toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. In de regio zijn al verschillende initiatieven in gang gezet. De projectgroepen rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek (ZOJP) hebben daar de afgelopen ..... Lees meer

Acute zorg Zoetermeer in ontwikkeling2021-05-18T13:29:44+00:00

Zorgrobot helpt bij de structuur van de dag

2021-05-18T13:23:36+00:00

  Mevrouw Van Halderen en haar zorgrobot Emmerie. Vernieuwing is belangrijk om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Een zorgrobot kan bijvoorbeeld helpen. “De robot luistert, praat en helpt bij het nemen van medicijnen en bewegen,” vertelt Caroline Gootjes, wijkverpleegkundige bij Vierstroom Zorg Thuis onderdeel van ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis. “Het zorgt ervoor dat licht dementerende ..... Lees meer

Zorgrobot helpt bij de structuur van de dag2021-05-18T13:23:36+00:00

Centraal Coördinatiepunt gestart

2023-04-03T13:28:50+00:00

Verwijzers in Zoetermeer kunnen voortaan één telefoonnummer bellen als zij ongepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben. Het Centraal Coördinatiepunt helpt bij triage, advies en plaatsing van patiënten bij wie het thuis even niet meer gaat. Huisartsen en praktijkverpleegkundigen geven aan dat fijn is dat ze niet meer zelf elk loket hoeven te bellen om te vragen of ..... Lees meer

Centraal Coördinatiepunt gestart2023-04-03T13:28:50+00:00

Pilot REO-bedden voor kwetsbare ouderen

2021-05-18T13:31:19+00:00

Mevrouw Veldweg is 90 jaar en woont zelfstandig thuis. De laatste tijd is ze verward en gedesoriënteerd. Ze heeft verschillende pijnklachten en is al meerdere keren gevallen. Deze ochtend ligt ze uren op de grond voordat een van haar kinderen haar vindt. Haar huisarts Thijs Blaauw constateert een urineweginfectie en besluit een opname aan te vragen voor een REO-bed (Regionaal ..... Lees meer

Pilot REO-bedden voor kwetsbare ouderen2021-05-18T13:31:19+00:00

Urgentie in beeld

2021-05-18T12:57:56+00:00

De werkgroep Stadsbeeld heeft de noodzaak om de zorg en welzijn te verbeteren in beeld gebracht. Anne-Claire Joon, beleidssecretaris bij Fundis, is voorzitter van de werkgroep. “Met alle partijen hebben we een beeld gevormd van de huidige én de toekomstige zorgvraag. In deze eerste stap hebben we met name de ontwikkelingen in bevolkingsgroei gekoppeld aan de vraag om acute zorg.” ..... Lees meer

Urgentie in beeld2021-05-18T12:57:56+00:00

Pilot REO-bedden gestart voor 10 huisartsen

2021-05-18T12:57:37+00:00

Maandag 15 februari is het eerste deel gestart van de pilot rondom het verbeteren van de spoedzorg voor kwetsbare ouderen in Zoetermeer. Tien huisartsen kunnen vanaf dat moment patiënten die voldoen aan de criteria doorsturen naar het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO). Het REO stelt – alleen voor deze deelnemende huisartsen – twee bedden beschikbaar voor kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen Zorgverleners in ..... Lees meer

Pilot REO-bedden gestart voor 10 huisartsen2021-05-18T12:57:37+00:00

Roos Mesman kwartiermaker spoedzorg kwetsbare ouderen

2021-05-18T12:57:16+00:00

Vanaf 8 februari is Roos Mesman kwartiermaker acute zorg kwetsbare ouderen. De organisatieadviseur en gezondheidswetenschapper is een bekende in Zoetermeer. Ze werkte als programmamanager voor de Reinier Haga Groep en ondersteunde het afgelopen jaar het LangeLand Ziekenhuis bij de poliklinieken. Nu gaat ze aan de slag voor de spoedzorg in Zoetermeer. En daar kijkt Mesman naar uit. “Er zijn de ..... Lees meer

Roos Mesman kwartiermaker spoedzorg kwetsbare ouderen2021-05-18T12:57:16+00:00

Spoedzorg voor kwetsbare ouderen

2021-05-19T13:56:10+00:00

Steeds meer kwetsbare ouderen gaan een beroep doen op de acute zorg. En hun zorgvraag is niet altijd even duidelijk. “Het zijn kwetsbare ouderen die tussen wal en schip vallen, die niet in de hokjes van de huidige gezondheidszorg passen,” vertelt huisarts Nicole Zwaga. “Voor deze groep willen we een vangnet creëren als het thuis even niet meer gaat. En daarmee ..... Lees meer

Spoedzorg voor kwetsbare ouderen2021-05-19T13:56:10+00:00