Geslaagde Bijeenkomst Kamer Aanbieders Zorg en Welzijn
Op donderdag 12 oktober was de jaarlijkse bijeenkomst van de Kamer Aanbieders Zorg en Welzijn. Op deze jaarlijkse bijeenkomst komen de zorg- en welzijnsaanbieders die lid zijn van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer samen. Bregje Thomassen, programmadirecteur Zoetermeer 2025, opende deze middag.
Samen hebben we de toekomstvisie voor de gezondheidszorg van Zoetermeer besproken. Wat zijn de uitdagingen en ambities voor de gezondheidszorg in onze regio? Wat zijn de vervolgstappen rond het IZA? Hoe ziet de verbinding met Regioplan Haaglanden eruit voor Zoetermeer?

Met elkaar scherpten we de verschillende actielijnen aan en bespraken we de impact van huidige en toekomstige projecten.
Het was een succesvolle bijeenkomst waarin we ideeën uitwisselenden en nieuwe kennis opdeden. Zo kunnen we weer verdere stappen zetten richting een gezonder Zoetermeer.