Per 1 maart 2023 start Bregje Thomassen als programmadirecteur Zoetermeer 2025 en als directeur van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. Jeroen van den Oever, voorzitter Zoetermeer 2025: “Bregje heeft ruime ervaring in het aanjagen van innovaties en veranderingen in de gezondheidszorg. We zijn ontzettend blij dat ze ons komt versterken in de regionale samenwerking in Zoetermeer om de zorg en ondersteuning voor inwoners te verbeteren, dicht bij huis te organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.

Bregje Thomassen nieuwe programmadirecteur Zoetermeer 2025

Programmadirecteur Bregje Thomassen

Bregje is op dit moment programmamanager van het kenniscentrum Health Innovation van de Haagse Hogeschool. Bregje: “Gezondheid, vitaliteit en zorg staan centraal in mijn opleidingen, werk, hobby’s en interesses. Dat zorgpartijen in Zoetermeer zich hebben georganiseerd in een vereniging, spreekt mij erg aan. Dit is een teken dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om het anders, en waar nodig beter, te organiseren. Ik kijk er naar uit om, samen met inwoners, professionals en bestuurders, de volgende stappen naar een gezonde regio in Zoetermeer te zetten.”

Bregje rondt de komende maanden haar werkzaamheden bij de Haagse Hogeschool af en start 1 maart bij Zoetermeer 2025. Waar mogelijk zal ze voor die tijd bij sommige bijeenkomsten aansluiten.

Bregje alvast ontmoeten? Dat kan op de nieuwjaarsborrel op dinsdag 10 januari om 16:00 uur in Zoetermeer. Aanmelden kan via deze link.