Gezond leven makkelijk maken in Zoetermeer

2022-01-14T08:28:10+00:00

Preventiecoalitie verbindt en stimuleert initiatieven Gezond leven lijkt heel vanzelfsprekend, maar lukt niet iedereen om verschillende redenen. Als gezond leven makkelijker wordt gemaakt, lukt dit beter. Bijvoorbeeld omdat verschillende chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten minder vaak of minder zwaar voorkomen. Aandacht voor een gezonde leefstijl heeft bovendien ook een positieve invloed op het leven van mensen zelf. ..... Lees meer

Gezond leven makkelijk maken in Zoetermeer2022-01-14T08:28:10+00:00

Huisartsen Spoedpost en Dienstapotheek terug in Centrum Acute Zorg

2021-12-07T16:46:26+00:00

Verbouwing Centrum Acute Zorg afgerond Op woensdag 8 december 2021 verhuizen de Huisartsen Spoedpost Zoetermeer en de Dienstapotheek Zoetermeer terug naar het Centrum Acute Zorg (LangeLand Ziekenhuis, ingang Brechtzijde). Vanaf 17.00 uur op 8 december kunnen patiënten die acute huisartsen spoedzorg nodig hebben dus weer terecht op de vertrouwde locatie. Let wel: de Huisartsen Spoedpost werkt nog steeds alleen op ..... Lees meer

Huisartsen Spoedpost en Dienstapotheek terug in Centrum Acute Zorg2021-12-07T16:46:26+00:00

De boodschap van Zoetermeer 2025 in een visueel jasje

2021-11-25T15:52:30+00:00

Het Nederlandse zorglandschap heeft te maken met een flink groeiende zorgkloof. De vraag naar zorg en welzijn blijft stijgen, terwijl het beschikbare aanbod niet groeit. Dit is in Zoetermeer niet anders. Aan de ene kant zien we dat de kosten in de zorg en welzijn stijgen, met een mogelijk onbetaalbare zorg in de toekomst. We zien een verdubbeling in het ..... Lees meer

De boodschap van Zoetermeer 2025 in een visueel jasje2021-11-25T15:52:30+00:00

Onze prioriteiten voor 2022

2021-11-25T19:25:14+00:00

2021 was het jaar van de oprichting van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer, de inrichting van het programma Zoetermeer 2025 en de realisatie van de eerste acties voor de acute zorg voor kwetsbare ouderen. Met de oprichting van de Vereniging en het programmaplan Zoetermeer 2025 is een stevige basis gelegd voor de regionale samenwerking die nodig is om de toegankelijkheid, kwaliteit ..... Lees meer

Onze prioriteiten voor 20222021-11-25T19:25:14+00:00

Tijdige signalering kwetsbare ouderen door praktijkverpleegkundigen ouderenzorg

2021-11-25T22:54:05+00:00

“Het blijft lastig kwetsbare ouderen tijdig op te merken” Een kijkje bij een praktijkverpleegkundige ouderenzorg Mirjam Kloet werkt als praktijkverpleegkundige ouderenzorg voor vier huisartsenpraktijken in Zoetermeer. “Ik ga op huisbezoek bij thuiswonende ouderen die (meer) hulp nodig hebben, met als doel de situatie in kaart te brengen en samen waar nodig problemen op welzijns- of medisch niveau op te lossen ..... Lees meer

Tijdige signalering kwetsbare ouderen door praktijkverpleegkundigen ouderenzorg2021-11-25T22:54:05+00:00

Laatste ontwikkelingen acute zorg

2021-10-27T09:34:18+00:00

Het is inmiddels een jaar geleden dat we zijn gestart met de actielijn acute zorg onder het programma Zoetermeer 2025. Met deze actielijn bouwen we voort op de initiatieven rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Op 30 september 2021 vond weer een online informatiesessie acute zorg plaats. Tijdens de sessie praatte zorg- en hulpverleners elkaar bij over de ..... Lees meer

Laatste ontwikkelingen acute zorg2021-10-27T09:34:18+00:00

Tussentijdse REO-evaluatie: klein begonnen, stapsgewijze opschaling

2021-10-28T06:42:29+00:00

Op 15 februari dit jaar is de pilot met de REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen)  voor een kleine groep huisartsen gestart. Niet lang daarna, tegelijkertijd met de start van het Centraal Coordinatiepunt, is de pilot breder getrokken: alle verwijzers in de regio Zoetermeer kunnen patiënten doorsturen naar de REO-bedden. Tot nu toe zijn 12 patiënten opgenomen geweest. Wat hebben de REO-bedden ..... Lees meer

Tussentijdse REO-evaluatie: klein begonnen, stapsgewijze opschaling2021-10-28T06:42:29+00:00

Passende zorg door Advance Care Planning

2021-10-28T07:37:01+00:00

“Als wij weten wat belangrijk is voor de patiënt, kunnen we ook beter voor hem of haar zorgen,” zegt Ingeborg van der Jagt, kaderarts palliatieve zorg in Zoetermeer. “Het bespreekbaar maken van de wensen van de patiënt en de (on)mogelijkheden in de laatste levensfase is ontzettend belangrijk.” Ingeborg vertelt over het belang van Advance Care Planning (ACP), hoe palliatieve zorg ..... Lees meer

Passende zorg door Advance Care Planning2021-10-28T07:37:01+00:00

Extra aandacht voor ouderen

2021-10-01T07:03:37+00:00

Vandaag is het Nationale Ouderendag. Tijd voor een #shoutoud! Op deze speciale dag spreken we ook onze waardering uit naar iedereen die zich inzet voor ouderen, van zorgprofessionals tot hulpverleners, van mantelzorgers tot vrijwilligers. Binnen het programma Zoetermeer2025 besteden we extra aandacht aan de groep (kwetsbare) ouderen. We zetten ons in voor een goede samenwerking in de zorg en welzijn ..... Lees meer

Extra aandacht voor ouderen2021-10-01T07:03:37+00:00

Stichting Piëzo: inzetten op preventie door focus op welzijn

2021-09-29T14:55:57+00:00

Het vergroten van het welzijn van Zoetermeerders door te werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Zo omschrijft Mirjam van Bijnen de doelen van stichting Piëzo. Als directeur en een van de initiatiefnemers van de stichting, zet Mirjam zich in voor inwoners van Zoetermeer die gedeeltelijk of geheel ‘buiten’ de samenleving staan of dreigen te komen. Piëzo stimuleert, ondersteunt en begeleidt ..... Lees meer

Stichting Piëzo: inzetten op preventie door focus op welzijn2021-09-29T14:55:57+00:00