Verwijzers in Zoetermeer kunnen voortaan één telefoonnummer bellen als zij ongepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben. Het Centraal Coördinatiepunt helpt bij triage, advies en plaatsing van patiënten bij wie het thuis even niet meer gaat. Huisartsen en praktijkverpleegkundigen geven aan dat fijn is dat ze niet meer zelf elk loket hoeven te bellen om te vragen of er plaats is voor hun patiënt.

Een team van transferverpleegkundigen denkt met hen mee en heeft inzicht in welke bedden beschikbaar zijn. Voor complexe casuïstiek is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor advies en ondersteuning. Door de centrale aanmelding krijgt de regio Zoetermeer beter inzicht in voor welke ouderen geen passend tijdelijk verblijf is en welke oplossingen ontbreken.

Dank aan alle betrokken collega’s die het Centraal Coördinatiepunt en de REO-bedden mogelijk maken!