Centraal Coördinatiepunt

Verwijzers in Zoetermeer kunnen één telefoonnummer bellen als zij een ongepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben: het Centraal Coördinatiepunt op 079-2046020. Een team van transferverpleegkundigen denkt met hen mee en heeft inzicht in welke bedden beschikbaar zijn. Voor complexe casuïstiek is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor advies en ondersteuning.

“Het is fijn dat ik als huisarts niet meer zelf elk loket hoef te bellen om te vragen of er plaats is voor mijn patiënt.”

Huisartsen en verwijzers

Heeft u een cliënt of patiënt die een tijdelijk verblijf of ongeplande wijkverpleegkundige zorg thuis nodig heeft? Neem contact op met het Centraal Coördinatiepunt via 079-2046020.

Het Centraal Coördinatiepunt helpt bij triage, advies en plaatsing. Een team van transferverpleegkundigen denkt met u mee. Ook is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor complexe casuïstiek. Medio 2021 heeft het Centraal Coördinatiepunt ook actueel inzicht in de beddencapaciteit voor ongepland tijdelijk verblijf in de regio.

Voor (kwetsbare) ouderen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9:00 – 22:00 uur (buiten deze tijden belt u de reguliere telefoonnummers voor (vervolg)zorg)

Regio Zoetermeer en Benthuizen

Voor ongeplande zorg en/of verblijf met een acute zorgvraag

Voor triage op de juiste instroom, doorstroom en uitstroom

Onderdeel van het Centrum Acute Zorg in oprichting

Wat is het Centraal Coördinatiepunt?

Het Centraal Coördinatiepunt bestaat uit een team van transferverpleegkundigen die huisartsen en SEH-artsen in Zoetermeer ondersteunen bij triage, advies en plaatsing van (kwetsbare) oudere patiënten voor wie ongepland tijdelijk verblijf nodig is. Ook is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor complexe casuïstiek.

Het Centraal Coördinatiepunt wordt in verschillende fases opgezet. In de eerste fase werken de transferverpleegkundigen van verschillende organisaties zoals ze dat nu ook doen. De criteria voor opname en het aantal plekken in de regio blijven hetzelfde. Het coördinatiepunt is in deze eerste fase op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9:00 – 22:00 uur.

Later dit jaar sluit ook het transferbureau van het LangeLand Ziekenhuis aan, worden de openingstijden verruimd naar weekend en nacht, de doelgroepen uitgebreid en werken we toe naar één capaciteitsmanagementsysteem voor de hele regio.

Het einddoel is één aanmeldpunt dat 24/7 beschikbaar is met online inzage in beddencapaciteit voor ongepland tijdelijk verblijf. Het streven is dit in het voorjaar van 2022 te bereiken. Het komende jaar werken we gefaseerd naar dit eindplaatje toe. Zorgvuldig, stap voor stap, waarbij we leren van de ervaringen die we opdoen.

Waarom een Centraal Coördinatiepunt?

Het Centraal Coördinatiepunt is een van de onderdelen om de spoedzorg voor ouderen in Zoetermeer te verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Door direct de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden, voorkomen we dat kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag tussen wal en schip vallen. Ook voorkomen we onnodige SEH-bezoeken en ziekenhuisopnamen.

Daarnaast zorgt het Centraal Coördinatiepunt ervoor dat we als regio beter inzicht krijgen in voor welke ouderen we geen passend tijdelijk verblijf kunnen bieden en welke oplossingen in de regio ontbreken. We werken naar passende zorg voor de regio, zodat (kwetsbare) ouderen direct de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Veelgestelde vragen

Als u huisarts of zorgverlener bent en een cliënt of patiënt heeft die een tijdelijk verblijf of ongeplande wijkverpleegkundige zorg thuis nodig heeft.

Het Centraal Coördinatiepunt heeft algemene gegevens over de patiënt en verwijzer nodig voor de triage. Denk aan: ANW, reden van aanmelding, zorgverzekeraar, huisarts, apotheek, woonsituatie. Informatieoverdracht gebeurt via de gebruikelijke routes, zoals Zorgdomein, POINT of beveiligde e-mail. Bij plaatsing vindt een warme overdracht plaats met de organisatie waar de opname zal plaatsvinden.

Het Centraal Coördinatiepunt verzorgt triage, advies en plaatsing voor ongepland tijdelijk verblijf voor (kwetsbare) ouderen. Welke vorm van kortdurend verblijf het meest passend is, is aan de voorkant niet altijd direct duidelijk. Na triage kan ook blijken dat een ongepland tijdelijk verblijf niet de juiste zorg is. Het Centraal Coördinatiepunt kan dan doorverwijzen naar andere transferbureaus of organisaties.

Het Centraal Coördinatiepunt denkt met u mee over geschikte verblijfsvormen buiten de regio. Ook kan tijdelijke acute wijkverpleegkundige zorg worden ingeregeld, zodat de opname mogelijk uitgesteld kan worden tot de volgende dag of wanneer er wél een plek beschikbaar is. Op deze manier krijgen we als regio beter inzicht in het soort aanmeldingen voor ongepland tijdelijk verblijf. We werken naar passende zorg voor de regio, zodat (kwetsbare) ouderen direct de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Transferbureaus van verschillende organisaties van thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen werken samen in het Centraal Coördinatiepunt. Daarnaast wordt samengewerkt met een specialist ouderengeneeskunde als het gaat om complexe casuïstiek. Afhankelijk van de soort vervolgzorg, verwijzen zij voor plaatsing door naar andere organisaties. In een latere fase sluit ook het transferbureau van het LangeLand Ziekenhuis aan.

Na 22:00 uur en in het weekend kan net als in de huidige situatie het acute nummer worden gebeld: 06-10103188.

Ja dat kan. Echter, we willen als regio alle ongeplande tijdelijk zorg in kaart brengen. Door de centrale aanmelding krijgen we als regio beter inzicht in voor welke ouderen we geen passend verblijf kunnen bieden. Met die informatie werken naar passende zorg voor de regio, zodat (kwetsbare) ouderen direct de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Neem dan contact met ons op.