Centrum voor Acute Zorg

Het CAZ is een toekomstbestendige en integrale voorziening voor de inwoners van Zoetermeer, waar ze op elk moment de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Het is een aantrekkelijke werkplek voor zorgprofessionals, die door de samen- werking van organisaties beter kunnen omgaan met de personele uitdaging.

Met het CAZ willen we de spoedzorg in de regio Zoetermeer betaalbaar, toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en goed bemand houden.

“Het CAZ is de plek waar patiënten met een acute zorgvraag worden beoordeeld op de meest geschikte zorg.”

Wat is het CAZ?

Het CAZ speelt een belangrijke rol in het signaleren van zorgbehoeften en knelpunten in de zorg, welzijn en sociaal domein, op basis van de patiënten die zich melden. Door deze signalen kan het CAZ bijdragen aan het voorkomen van (acute) zorgvragen.

Dit kan door preventieve acties te ondernemen, zoals het inzetten van acute wijkzorg of een visite arts, waardoor patiënten niet naar het fysieke CAZ hoeven te gaan. Er komt een observatorium voor patiënten die wachten op een plek in het ziekenhuis of de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Wat gebeurt er op het CAZ?

Het CAZ is de plek waar patiënten met een acute zorgvraag worden beoordeeld op de meest geschikte zorg. Afhankelijk van de ernst en aard van de klacht, kan de patiënt een zelfzorg advies krijgen, worden doorverwezen naar de HAP of SEH, of naar een ander ziekenhuis.

De kamers op het CAZ zijn voor meerdere doeleinden geschikt, de patiënt staat centraal, en de zorgverlener volgt de patiënt. De zorgprocessen zijn waar mogelijk geïntegreerd en vastgelegd in zorgpaden en fast tracks.

Wie werken er op het CAZ?

Het CAZ is een plek waar o.a. huisartsen en medisch specialisten nauw samenwerken in een fysieke en praktische integratie. In de toekomst wordt gekeken of ook de acute GGZ aansluit bij het CAZ. Het regionaal transferpunt (RTP) zorgt voor een goede doorstroming van het CAZ, waarbij ook de acute thuiszorg betrokken is.

Landelijke ontwikkelingen

De ontwikkeling van het Centrum Acute zorg past bij de landelijke ontwikkelingen voor het opzetten van Zorgcoördinatiecentra, maar is veel meer dan dat:

Het Centrum Acute Zorg is een unieke locatie in de zorgketen waar integraal samen wordt gewerkt door betrokken zorgverleners uit de eerste en tweedelijns-spoedzorg. Dit met het oogmerk een optimale in, door en uitstroom te realiseren voor die inwoners van Zoetermeer die vanuit échte noodzaak een beroep doen op de beschikbare voorzieningen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van onze activiteiten.