De Gezondheidsregio Zoetermeer verwelkomt Cardia en WoonZorgcentra Haaglanden als nieuwe leden van de Vereniging. Bestuurder Henriëtte Bertels vertelt waarom Cardia graag meewerkt aan een gezonde regio in Zoetermeer.

Waarom vinden jullie het belangrijk om aan te sluiten bij de Vereniging?

“In ons verpleeghuis Floriadehof in Rokkeveen merken we hoe de druk op de ouderenzorg groeit. Wij hebben voor Floriadehof te maken met een wachttijd die inmiddels bijna twee jaar is. Casemanagers nemen geen nieuwe cliënten meer aan – een onhoudbare situatie.  Cardia denkt daarom graag mee over een gezamenlijke aanpak om passende ouderenzorg in Zoetermeer toegankelijk en betaalbaar te houden.”

Welke meerwaarde heeft de Vereniging Gezondheidsregio voor jullie organisatie in Zoetermeer?

“Cardia is ervaringsdeskundige op het gebied van de zorg voor mensen met een vorm van dementie. In onze locatie Floriadehof werken wij vanuit een moderne en duurzame zorgvisie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze zorgvisie, die uitgaat van persoonsgerichte zorg, eigen verantwoordelijkheden van medewerkers en de inzet van technologische hulpmiddelen, de juiste richting is voor de toekomst van de ouderenzorg. Onze kennis en expertise hierover stellen wij graag ter beschikking aan de Vereniging. Als gesprekspartner in de ontwikkeling van passende ouderenzorg in Zoetermeer kunnen wij mede-beleidsbepalend zijn.”

Wat is jullie wens voor de toekomst binnen de Gezondheidsregio? 

“Wat zou het mooi zijn als Zoetermeer koploper wordt in een moderne, toekomstbestendige zorgaanpak: met innovatieve zorgconcepten die de ouderenzorg toegankelijk houden voor wie die zorg nodig heeft. Thuis als het kan, in een woonzorglocatie als het moet. Waarbij de cliënt zelf de regie heeft over zijn of haar zorgbehoefte. Dit kunnen we alleen realiseren als we samenwerken. We zijn dan ook heel blij dat wij ons kunnen aansluiten bij de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer!”