Sinds 1 april 2022 zijn ook Basalt Revalidatie en het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) lid van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. “We zijn ontzettend blij dat zij, samen met ons, verbeteringen voor zorg en welzijn in de regio gaan oppakken,” zegt Heleen van Nispen, directeur van de Gezondheidsregio. Willem Wiegersma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Basalt, en Rolf Bloem, medisch directeur en directievoorzitter RHOC, vertellen over hun visie en ambities in de nieuwe samenwerking.

De patiënt centraal
Als grootste expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland biedt Basalt jaarlijks revalidatiegeneeskundige zorg aan 10.000 kinderen (poliklinisch) en volwassenen (klinisch en poliklinisch). Patiënten die als gevolg van een ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening beperkt worden, helpt Basalt weer mee te kunnen doen in de samenleving. “De revalidatie maken wij samen met onze patiënten. Elke behandeling is erop gericht de lichaamsfuncties te versterken en het dagelijks functioneren, het mentaal welbevinden, de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie te optimaliseren,” vertelt Willem Wiegersma. “Ons doel is om de eigen kracht van de patiënt te vergroten en hen weer eigenaar te laten worden over hun leven.”
Het uitgangspunt dat de patiënt centraal staat, onderschrijft ook het RHOC, dat in juli 2020 officieel is gestart. “Iedere patiënt heeft een unieke situatie waar we ons persoonlijke behandelplan op afstemmen. We werken hierin toe naar een meer holistische benadering van de patiënt, waarbij we het gedachtegoed delen van positieve gezondheid,” vertelt Rolf Bloem. “De waarden van Zoetermeer 2025 staan daarin gelijk aan de onze: de mens staat centraal en zijn of haar kwaliteit van leven willen we behouden of verbeteren. Bij iedere afweging vragen we ons af of dit in het voordeel is van de patiënt zelf. We kijken altijd eerst naar alle mogelijkheden om hem of haar te helpen.”

Een multidisciplinaire aanpak
“Het is belangrijk om de situatie van een patiënt breder te bekijken, waarbij we zowel onze eigen expertise als deskundigheid van buitenaf gebruiken in de benadering,” zegt Rolf. “Daarnaast is vanaf begin dit jaar een leefstijlcoach aan het orthopedisch centrum verbonden. De leefstijlcoach ondersteunt en helpt patiënten om betere keuzes te maken op onderwerpen als bewegen, voeding, slaap, ontspanning en stress. Een gezonde leefstijl is belangrijk. Het helpt ziekte te voorkomen, maar ook om weer fit te worden tijdens of na een (chronische) ziekte en/of operatie. Omdat het voor patiënten soms erg lastig kan zijn om gezonder te gaan leven, biedt een leefstijlcoach daarin waardevolle ondersteuning,” aldus de medisch directeur.

Het belang van samenwerking
Hoewel beide organisaties al nauw samenwerken met verschillende partners, biedt het verenigingsverband binnen de Gezondheidsregio Zoetermeer waardevolle kansen om nog meer kennis en ervaring met elkaar te delen. “Transmurale samenwerking is altijd al een van onze pijlers geweest,” vertelt Willem. “Het is extra waardevol dat we met onze aansluiting bij de Vereniging dit nog meer in structuur kunnen doen. Op die manier kunnen we nog intensiever samenwerken met de ketenpartners om te werken aan de grote opgaven binnen de gezondheidszorg: een groeiende zorgvraag en minder middelen, zorgverleners en vrijwilligers om deze vraag te beantwoorden. We moeten samen slimmere zorgconcepten gaan bedenken om hiermee om te gaan, waarbij het in ieder geval belangrijk is om patiënten meer eigen regie te geven.”