Zoetermeer wil de spoedzorg voor kwetsbare ouderen verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Dit doen we door de instroom in de spoedzorg te verminderen en de doorstroom en uitstroom naar de juiste zorg op de juiste plek te verbeteren. Om dat te bereiken, biedt Zoetermeer naast een Centraal Coördinatiepunt en de REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen) vanaf dinsdag 31 mei ook het diagnostisch zorgpad aan voor kwetsbare ouderen. Verpleegkundig specialist ouderenzorg Vanessa Boon helpt bij diagnose en passende vervolgzorg voor ouderen met acute, ongedifferentieerde klachten.

Verpleegkundig specialist Vanessa Boon met een patiënt

Wat is het probleem?
Soms heb je als huisarts, praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner huisartsenzorg een oudere patiënt bij wie het even niet meer gaat. En het is niet meteen duidelijk hoe dat komt en wat er moet gebeuren. Als je als zorgverlener denkt dat het een probleem is waarbij geriatrisch lab en aanvullende diagnostiek duidelijkheid kan geven voor de diagnose en behandeling, kan je in Zoetermeer deze patiënt aanmelden voor het diagnostisch zorgpad.

Uitslagen snel beschikbaar
De verpleegkundig specialist ouderenzorg probeert de oorzaak van de klachten van de patiënt vast te stellen. Hiervoor is een standaard diagnostiekset opgesteld met opties voor aanvullende onderzoeken. Met het laboratorium en de radiologie in het LangeLand Ziekenhuis zijn afspraken gemaakt over de snelheid van uitslagen. Binnen enkele uren zijn de uitslagen van een uitgebreid (ouderenzorg) labonderzoek en eventueel beeldvormende diagnostiek beschikbaar.

Waarom een diagnostisch zorgpad?
Met de komst van het diagnostisch zorgpad verwacht Zoetermeer de doorlooptijd van kwetsbare ouderen met ongedifferentieerde, acute klachten naar de juiste zorg op de juiste plek te versnellen en onnodige SEH-bezoeken te voorkomen. Daarnaast wordt overmatige diagnostiek bij kwetsbare ouderen voorkomen en worden verwijzers ontlast.

Meer informatie over het diagnostisch zorgpad in Zoetermeer vind je op de website: https://www.zoetermeer2025.nl/diagnostisch-zorgpad/

Alle nieuwsberichten