Diagnostisch zorgpad

Zoetermeer wil de spoedzorg voor (kwetsbare) ouderen verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Dit doen we door de instroom in de spoedzorg te verminderen en de doorstroom en uitstroom naar de juiste zorg op de juiste plek te verbeteren. Om dat te bereiken, biedt Zoetermeer naast een Centraal Coördinatiepunt en de REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen) ook het diagnostisch zorgpad aan voor (kwetsbare) ouderen.

“Het diagnostisch zorgpad is voor (kwetsbare) ouderen met ongedifferentieerdeacute klachten”

Wat is het diagnostisch zorgpad?

Soms gaat het even niet meer en is het niet meteen duidelijk hoe dat komt en wat er moet gebeuren. Er is dan eerst onderzoek nodig om een diagnose en behandeling te kunnen bepalen. Huisartsen in Zoetermeer kunnen patiënten hiervoor verwijzen naar het diagnostisch zorgpad in het LangeLand Ziekenhuis. De verpleegkundig specialist ouderenzorg vangt de patiënt op en probeert de oorzaak van de klachten vast te stellen. Hiervoor is een standaard diagnostiekset opgesteld met opties voor aanvullende onderzoeken. Met het laboratorium en de radiologie zijn afspraken gemaakt over de snelheid van uitslagen. We streven ernaar binnen enkele uren de uitslagen van een uitgebreid (geriatrisch) labonderzoek en eventueel beeldvormende diagnostiek te hebben. De uitkomsten daarvan worden met u en uw huisarts besproken om passende vervolgzorg te bepalen.

Vanessa Boon is verpleegkundig specialist ouderenzorg.

Vervolgzorg

Een bezoek aan het diagnostisch zorgpad betekent niet automatisch dat een patiënt wordt opgenomen in een verzorgingshuis of het ziekenhuis. In de meeste gevallen gaat de patiënt na het bezoek weer naar huis, eventueel met extra ondersteuning van bijvoorbeeld de thuiszorg. 

Voor wie?

Het diagnostisch zorgpad is voor (kwetsbare) ouderen met ongedifferentieerde, acute klachten zoals:

Complexe problematiek in de thuissituatie, waardoor het thuis even niet meer gaat. Er moet hierbij sprake zijn van een recente knik bij functioneren in combinatie met geleidelijke achteruitgang op meerdere domeinen (sociaal, psychisch, functioneren, communicatief).

Acute somatische klacht, zoals dehydratie, urineretentie, niet-medisch inhoudelijke fracturen, ontstekingen (onder andere aan de luchtwegen, longen of urinewegen), neurologische incidenten, pijn of cardiopulmonale problematiek).

Acute onbegrepen verwardheid.

Waarom een diagnostisch zorgpad?

Met de komst van het diagnostisch zorgpad verwachten we doorlooptijd van kwetsbare ouderen met ongedifferentieerde, acute klachten naar de juiste zorg op de juiste plek te versnellen en onnodige SEH-bezoeken te voorkomen. Daarnaast willen we overmatige diagnostiek bij kwetsbare ouderen voorkomen en verwijzers ontlasten.

Locatie

LangeLand Ziekenhuis, Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer.

Openingstijden

Het diagnostisch zorgpad is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.