De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nemen toe, waardoor er een groeiend risico ontstaat dat mensen tussen wal en schip vallen, vooral degenen met complexe problematiek. In de zoektocht naar oplossingen en om de samenwerking tussen verschillende zorgverleners te verbeteren, zijn we vanuit Zoetermeer2025 de GGZ Overlegtafel in Zoetermeer gestart. Deze gemeenschappelijke inspanning heeft tot doel de grenzen tussen verschillende zorggebieden te vervagen, expertise uit te breiden en vanuit elkaars perspectieven te leren. Het ultieme doel? Het bieden van passende zorg aan diegenen die het het hardst nodig hebben.

De GGZ Overlegtafel biedt een plek voor het bespreken van complexe casussen die voorheen tussen de spreekwoordelijke schotjes vielen. Wekelijks komen zorgprofessionals vanuit de regio samen. Huisartsen en Praktijkondersteuners Huisarts (POH-GGZ) en professionals vanuit Rivierduinen, Parnassia/PsyQ, de Praktische GGZ, Impegno, Mental Mints, Inzet en ervaringsdeskundigen bespreken gezamenlijk de casussen van cliënten die tussen wal en schip vallen. Sinds de start begin dit jaar zijn er al zo’n 21 casussen aan bod gekomen, waarbij verschillende disciplines hun expertise hebben gedeeld en samen naar oplossingen hebben gezocht.

Floor Grote is huisarts in Zoetermeer en geeft aan dat casussen die besproken worden anders echt tussen wal en schip vallen. Nita Stoffers zit als ervaringsdeskundige vanuit Herstellen In Zoetermeer aan tafel en ervaart de overlegtafel als waardevol: “Casussen worden hier besproken daar waar de professionals vastlopen met de behandeling van de cliënt. Door de casussen hier te bespreken krijgen professionals tips waar een cliënt naar toe te verwijzen en er zijn kortere lijnen om cliënt in behandeling te krijgen. Als professional krijg je ook meer inzichten waar je terecht kan met je vragen.” Marije de Kruiff, psychiater Psyq, vult aan: “Ik vind het erg fijn, het is heel nuttig om collega’s van andere instellingen te kennen, weten welke zorg zij wel en niet kunnen bieden. Ik vind dat er verrassende dingen uit komen. Bijvoorbeeld een patiënt met zware psychische problematiek met een lange voorgeschiedenis in de psychiatrie. Het lijkt op het eerste gezicht dat er SGGZ behandeling nodig is, maar dan wordt het opgepakt door een ervaringsdeskundige die iemand prima kan ondersteunen in het toepassen van tools uit eerdere behandeling.”

Nita brengt vanuit haar expertise bij Herstellen In Zoetermeer een andere benadering aan de tafel: “Wij proberen niet vanuit de klinische kant naar een oplossing te zoeken maar vanuit de herstelgedachte. Daarmee bedoel ik, het gezonde deel van de cliënt aanspreken.” Ze merkt wel dat het soms lastig kan zijn vanwege de medische termen die gebruikt worden, maar ze probeert actief mee te denken aan oplossingen.

Zowel Nita als Floor, raden een dergelijke overlegtafel in elke regio aan. Nita legt uit: “Zowel de professional als cliënt is hierbij gebaat. De cliënt krijgt de juiste zorg, komt op de juiste plek terecht en allicht kan cliënt op korte termijn geholpen worden. De lijntjes zijn korter. Professionals worden door de groep gesteund.” Floor voegt daaraan toe: “We kunnen meer nadenken, veel beter zorg op de juiste plek bieden. Met name door de toevoeging van het sociale domein krijgen we een steeds betere samenwerking voor de cliënt. Door met elkaar aan tafel te zitten en vanuit de casuïstiek dingen te bespreken, leren we elkaar op inhoud beter kennen en kunnen we gemakkelijker een juiste plek vinden voor de cliënt.” Marije is het hier mee eens: “Ja ik vind het erg helpend om te horen waar huisartsen tegenaan lopen. Het werkt erg goed dat we concrete casussen bespreken. De huisarts voelt zich hopelijk direct geholpen. Het geeft mij een fijn gevoel als we gezamenlijk een patiënt verder kunnen helpen.”

De GGZ Overlegtafel in Zoetermeer laat zien dat het de samenwerking tussen zorgprofessionals verbetert en de zorg voor cliënten met complexe problematiek beter op elkaar afstemt. Door casussen gezamenlijk te bespreken en van elkaars expertise te leren, worden cliënten niet langer tussen wal en schip gelaten. Zo werken we samen aan een gezonde regio in Zoetermeer.