Fijne kerstdagen

Fijne kerstdagen

& een gezond en gelukkig 2024!

Graag kijken we aan het eind van 2023 met u terug op het afgelopen jaar:

Vragenlijst “Denk mee over de zorg”

In twee rondes zijn inwoners gevraagd mee te denken over de toekomst van de zorg en de manier waarop de zorg georganiseerd wordt. De respons was boven verwachting. Met de uitkomsten werken we verder aan het toekomstbestendig maken van de zorg in Zoetermeer.

Centrum Acute Zorg

In samenwerking met EZZ (Eerstelijnszorg Zoetermeer), Fundis en het HagaZiekenhuis wordt onderzocht of er een Centrum Acute Zorg opgericht kan worden. In dit kader is in september een inspraakavond voor het personeel van de HAP en de SEH georganiseerd.

Het Regionaal Transferpunt (RTP) werkt voor heel Zoetermeer

Het RTP is één van de initiatieven om de acute zorg voor ouderen te verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Verwijzers in Zoetermeer en Benthuizen kunnen nu één telefoonnummer bellen of één aanvraag via ZorgDomein doen als zij een (on)gepland tijdelijk verblijf of thuiszorg voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben. In december ging de website www.rtpzoetermeer.nl live.

Dialoogsessies met inwoners

We organiseerden in 2023 negen drukbezochte sessies waarbij zorgprofessionals met inwoners in gesprek gingen. De inbreng van de enthousiaste inwoners was zeer waardevol. Hieruit is o.a. het netwerk Samen (G)oud ontstaan.

Preventieactiviteiten

We organiseerden diverse evenementen met de leden van de Vereniging om aandacht te vragen voor het belang van preventie. Zo organiseerden we de beweeg- en preventiedag en een gezondheidsmarkt in Meerzicht. Ook stonden we op het Stadsfestival met onze digitale dialoog over gezondheid en zorg en deden mee met het ‘rondje gezond’.

Passende zorg met ACP

In februari ’23 startte het project ‘Passende zorg met Advanced Care Planning (ACP)’. Doel van dit project is om proactieve zorgplanning op een meer uniforme manier uit te voeren en ervoor te zorgen dat de informatie beschikbaar komt voor zorgverleners in de regio. Dit voorkomt onnodige gesprekken en dubbele registraties.

Pilot thuismonitoring met Sanacoach

De pilot had als doel ervaring op te doen met thuismonitoring en thuiscoaching, in dit geval bij COPD patiënten, in de keten. Dus hoe werken huisartsen en specialisten met een digitale applicatie om het zorgtraject van de patiënt te begeleiden. De bevindingen worden meegenomen in de IZA-plannen rond ‘Zorg op Afstand’.

Regioplan en regiobeeld Haaglanden

Het regiobeeld Haaglanden geeft inzicht in de problematiek in onze regio en zal daarmee het stadsbeeld Zoetermeer vervangen. Vanuit deze data en problematiek zijn er afspraken gemaakt hoe de problemen aan te pakken en welke problemen prioriteit krijgen. Hier trekken wij intensief op met de partijen in Den Haag en omstreken.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Met inbreng van veel verschillende partijen (waaronder inwoners) en in meerdere bijeenkomsten (zoals de kamer van zorg- en welzijnsaanbieders) is hard gewerkt aan het schrijven van ‘de snelle toets’. De snelle toets is de eerste fase voor het aanvragen van transformatiemiddelen op basis van het IZA. Deze middelen zijn nodig om impactvolle transacties te financieren.

Integraal werken aan een gezonde stad

Zoetermeer 2025 werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer om het preventiebeleid van de stad uit te voeren. Om positieve gezondheid onder de aandacht te brengen bij inwoners en professionals is een campagnematige aanpak gemaakt, samen met de gemeente.

Wij gaan verhuizen

We beginnen het nieuwe jaar op een nieuwe locatie.
Vanaf 2 januari 2024 is ons adres: Zilverstraat 1, 2718 RP Zoetermeer.