Mentale Gezondheid en GGZ2024-04-29T08:32:14+00:00

Mentale Gezondheid en GGZ

De actielijn Mentale Gezondheid en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) richt zich op de mentale gezondheid van inwoners van Zoetermeer. Als onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zetten we, binnen het programma Zoetermeer 2025, ons in voor het versterken van de mentale gezondheid en voor toegankelijkheid van passende GGZ in onze stad.

 Versterken van de mentale gezondheid en toegankelijkheid GGZ

Toenemende zorgvraag

De vraag naar mentale zorg neemt de afgelopen jaren fors toe. Ook in Zoetermeer. Dat heeft te maken met maatschappelijke problemen, zoals individualisering, eenzaamheid of zorgen maken of je rond kan komen met je geld. Maar het heeft ook te maken met de veerkracht van de Zoetermeerder. Ondersteuning van familie, vrienden of buren, maar ook ‘mentale fitheid’ helpen immers om tegenslagen in je leven op te vangen. Bekijk onderstaande infographic om meer te weten over het regiobeeld rondom mentale gezondheid en GGZ.

Doel

De huidige GGZ is sterk gericht op het begeleiden of behandelen van mensen met mentale problemen. Wij willen de focus meer leggen op preventie en het versterken van de mentale gezondheid, zorgen voor een sterk netwerk om iedereen heen. Op deze manier willen we mentale problemen voorkomen en mensen met mentale problemen goed ondersteunen.

Maar natuurlijk kan iedereen op een moment in zijn leven hulp nodig hebben voor zijn/haar mentale problemen. Daarom willen we hulp en zorg van verschillende welzijns- en zorgverleners zo organiseren dat ze voor Zoetermeerders laagdrempelig toegankelijk zijn, er geen wachttijden zijn en dat we aansluiten op wat de inwoner nodig heeft.

Dat doen we door nauw samen te werken, ook met ervaringsdeskundigen en inwoners. Door van elkaar te leren en elkaar te versterken.

Projecten

Symposium Mentale Welzijnsreis Zoetermeer

Het eerste project dat door de verschillende welzijns- en zorgverleners is gerealiseerd, was het Symposium Mentale Welzijnsreis Zoetermeer. Dit project is een van de eerste multidisciplinaire projecten waaraan vele welzijns- en zorgorganisaties hebben meegewerkt en hebben deelgenomen. Het heeft bijgedragen aan het delen en kennis en expertise op het gebied van mentale gezondheid en zorg.

Overlegtafel

Een ander project in Zoetermeer is een wekelijkse Overlegtafel tussen de GGZ, huisartsen en het sociaal domein. We zien mentale gezondheid als onderdeel van ieders totale gezondheid en sluiten daarom aan bij de preventieaanpak Positieve Gezondheid.

Nieuws

Met wie doen we het samen?

We werken samen met Huisartsen POH-GGZ, diverse eerstelijnspsychologen en diverse zorg- en welszijnorganisaties, zoals EerstelijnsZorg Zoetermeer, inZet, Werken aan Herstel, GGZ Rivierduinen, GGZ Parnassia en Mentalmints.

Heb je een (hulp)vraag of opmerking?

Heb je een hulpvraag of wil je graag in contact komen met anderen? Kijk op de Zoetermeerwijzer voor een overzicht van activiteiten die je gezondheid versterken of voor een overzicht van wie in Zoetermeer voor jou kan betekenen.

Ben je een professional en heb je een vraag of suggestie voor ons?

Mail dan naar info@zoetermeer2025.nl