Op 23 mei 2024 kwam de regiegroep samen met een professional uit hun eigen organisatie bijeen voor een heidag in Hoeve Kromwijk in Zoetermeer. Het doel van deze heidag was om een gezamenlijk beeld te krijgen van het ontstaan van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer, de visie van de vereniging en welke rol van betekenis deze visie heeft voor hun eigen organisatie.
De dag begon met een warm welkom door Jeroen van den Oever en Ben Hammer, waarbij iedere bestuurder hun meegenomen professionals voorstelden. Jeroen van den Oever schetste vervolgens een inspirerend beeld van de uitdagingen en ambities van  het programma Samen ZoeterMeer Gezond (voorheen Zoetermeer 2025), inclusief de huidige vervolgstappen.
Dit werd gevolgd door reflecties van Peter van der Meer (HagaZiekenhuis) en Bertine Spijkers (InZet), die vanuit hun eigen organisaties spraken over wat zij nodig hebben van andere partijen om de gemeenschappelijke droom voor Zoetermeer te realiseren.
Daarna ging Ben Hammer in op hoe de belangen van verschillende organisaties zich verhouden tot de gezamenlijke droom. Hij gaf een theoretisch kader over samenwerking en de rol van iedere organisatie. De deelnemers gingen in tweetallen aan de slag met een ‘Haal/Breng’ gesprek, waarbij ze bespraken wat hun organisatiebelang is bij de droom en wat ze van anderen nodig hebben. De resultaten werden op post-its genoteerd en op flappen per organisatie gepresenteerd, wat leidde tot een interessante discussie over collectieve en tegenstrijdige belangen.
Na een pauze gaf Tessa Willigenburg (kwartiermaker Mentale Gezondheid & GGZ) een eerste doorkijk op de visie voor versterking van de eerstelijnszorg binnen Zoetermeer.
Vervolgens besprak wethouder Bouke Velzen het gemeentelijk perspectief op gebiedsgerichte samenwerking en het sociaal-medisch domein. In aparte groepen bespraken de professionals en bestuurders de knelpunten en vraagstukken rondom wijkgericht werken en wat de samenwerking in de wijk nodig heeft.
Ben Hammer leidde vervolgens een discussie over de huidige en toekomstige vormen van samenwerking.
De dag werd afgesloten met een reflectie, waarbij werd teruggeblikt op hoe de grote droom was vertaald naar concrete acties op wijkniveau.
Dank  aan alle aanwezigen!