Verschillende bestuurders vanuit de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer kwamen afgelopen dinsdag 18 april bij elkaar voor een inspirerende heidag. Het doel van deze dag was om de visie van het programma Zoetermeer 2025 te herijken in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Een mooi momentum om vooruit te kijken naar hoe we een gezonde regio met elkaar gaan realiseren.
 
Het was een bijzondere dag vol energie en enthousiasme. De aanwezigen waren zeer betrokken. Er werd volop gediscussieerd over hoe we de visie van Zoetermeer 2025 gaan aanscherpen en verbeteren.
 
Het herijken van de visie van Zoetermeer 2025 is van groot belang voor de toekomst van de regio. “Het Integraal Zorgakkoord (IZA) biedt ons de mogelijkheid om het mooie wat al opgebouwd is binnen Zoetermeer, duurzamer te verankeren en de samenwerking voor een gezonde en duurzame regio voor te zetten. Want ondanks de verwijzing dat we in 2025 klaar zouden moeten zijn, verwachten we dan nog steeds een uitdaging te hebben in zorg en welzijn qua vraag en aanbod.” zegt Bregje Thomassen, programmadirecteur Zoetermeer 2025 na deze dag. 
 
Het was een dag vol nieuwe inzichten en ideeën. De uitkomst van deze heidag nemen we mee in de verdere ontwikkeling van het programma Zoetermeer 2025 en het daaruit volgende regioplan van Zoetermeer.