Sinds deze maand is het voor alle huisartsen in Zoetermeer en Benthuizen mogelijk om gebruik te maken van het RTP (Regionaal Transferpunt) voor het aanvragen van een (on)gepland tijdelijk verblijf of wijkverpleging voor hun patiënten. Ook ging de website van RTP Zoetermeer live.

Speciale Sinterklaasactie

Op 4 december brachten we het RTP met een ludieke actie onder de aandacht. Zo ontvingen alle Zoetermeerse huisartspraktijken een speculaaspop met Sinterklaasgedicht en RTP-informatieflyer. Het RTP is één van de initiatieven van Zoetermeer 2025. Het doel is om de acute zorg voor ouderen in Zoetermeer te verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Door direct de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden, voorkomen we dat kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag tussen wal en schip vallen. Ook voorkomen we onnodige SEH-bezoeken en ziekenhuisopnames.