Onder de vlag van Zoetermeer 2025 zijn er per februari twee pilots gestart voor zelfmanagement bij COPD en bij hartfalen in het Langeland Ziekenhuis en bij de aangesloten huisartsenpraktijken uit Zoetermeer. Patiënten kunnen hierdoor zelf thuis via hun computer of smartphone hun klachten bijhouden. Het doel van de pilots is om inzicht te krijgen in hoe e-health kan bijdragen aan zelfmanagement door de patiënt.

Regionaal beleid en aanpak voor zelfmanagement en leefstijl ondersteund door e-health
Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal patiënten toe en het aantal beschikbare zorgverleners af. Hierdoor moet meer werk met minder mensen gedaan worden. Door de inzet van e-health toepassingen is het doel patiënten meer regie te geven, zorg op afstand te verlenen en de patiënt meer inzicht in zijn eigen gezondheid te geven. “Door gebruik te maken van e-health vergroten we de zelfstandigheid van de inwoner, bijvoorbeeld met een ziektelastmeter thuis voor COPD-patiënten. Bovendien zorgt het ervoor dat inwoner en professional over dezelfde informatie beschikken. Door zowel in het ziekenhuis als bij de huisartsen dezelfde toepassing te gebruiken, wordt voorkomen dat patiënten voor hetzelfde ziektebeeld verschillende apps moet gebruiken. Kortom, we willen zorgtechnologie slim inzetten,” aldus Mariska Adegeest, ICT innovatiemanager van de SGZ.

Pilot COPD
Per 1 februari 2022 is de één jaar durende pilot voor zelfmanagement COPD met de Sanacoach COPD van start gegaan in het Langeland ziekenhuis bij de afdeling longgeneeskunde en bij 5 huisartspraktijken van SGZ. Het doel: patiënten meer regie geven, zorg op afstand verlenen en de patiënt meer inzicht geven in zijn eigen gezondheid.

Onder de doelgroep van deze pilot vallen alle patiënten met COPD die onder behandeling zijn in zowel de eerste- als de tweedelijn. Hen wordt gevraagd om periodiek een vragenlijst in te vullen over het verloop van hun COPD. Daarnaast helpt het voor de patiënten om hun COPD klachten goed in te gaten te houden én kunnen ze adviezen krijgen op het moment dat de patiënt bepaalde klachten aan de luchtwegen via de Sanacoach meldt. “Op deze manier leert de patiënt ook nog meer over hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte.”

Pilot Hartfalen
Naast het pilot COPD wordt van 15 februari 2022 tot 15 mei 2022 een pilot uitgevoerd voor zelfmanagement hartfalen met de hartfalen Sanacoach. Hierbij zijn de afdeling cardiologie van het Langeland Ziekenhuis en één huisartsenpraktijk van de SGZ betrokken. Er zijn circa 10 patiënten die zullen deelnemen in de pilot. in het Langeland ziekenhuis bij de afdeling cardiologie en bij 1 huisartspraktijk van de SGZ. “Het doel van de pilot en de werking van Sanacoach zijn zo goed als hetzelfde als bij de pilot COPD. Bij de pilot hartfalen wordt de patiënten daarnaast gevraagd om zelfmetingen te doen van gewicht en bloeddruk. Hiervoor zijn een weegschaal en bloeddrukmeter nodig.

Opschaling
Gedurende de pilots vinden tussentijdse evaluaties plaats. Hierbij wordt gekeken naar het werkproces, hoe vaak de Sanacoach wordt ingezet of het gebruik van Sanacoach helpt bij het tijdig signaleren van longaanvallen  en leidt tot minder zorggebruik. Daarnaast is het van belang te weten of het instrument als meerwaarde wordt ervaren door zorgverleners en patiënten. Om verdere opschaling mogelijk te maken bij COPD en hartfalen en andere ziektebeelden, zal een regionale visie ontwikkeld worden op de inzet van e-healthtoepassingen. Dit is iets waar we hard mee aan de slag gaan.