Op 14 september 2023 vond een inspirerende avond plaats, waarbij zorgprofessionals elkaar meegenomen hebben in de voors en tegens van hun huidige werkomgeving binnen het kader van de spoedzorg en hoe deze mogelijk kan veranderen door de komst van het Centrum Acute Zorg (CAZ).
Begonnen werd met een kort inleidend verhaal vanuit EZZ waarbij de ontstaanswijze van het CAZ en de visie op de acute zorg werden toegelicht.

Dit werd een voedingsbodem voor een concreet avondvullend programma waarbij aanwezigen in groepen een SWOT-analyse (sterkten, zwakten, kansen, en bedreigingen) hebben gemaakt rond de huidige werksituatie. De verschillende groepen waren zo samengesteld dat de diverse professionals verdeeld waren over de tafels en elkaar goed aan konden vullen. Vervolgens werd er specifiek gekeken naar het CAZ en welke ontwikkelingen er verwacht werden rond de werkomgeving als gevolg van de introductie van het CAZ. Al met al leverde de avond zozeer diverse input op het nieuwe, concept voor de inrichting van integrale acute zorg in Zoetermeer.

Regie bij de patiënt | Infrastructuur is essentieel | Personele krapte | Een acuut nummer | Vergemakkelijken overdracht | Patiëntvriendelijker | Educatie rondom spoedpost | Verbeteren doorstroom | Meer mogelijkheden acute wijk verpleging

SWOT Analyse

Foto’s en feedback van de inspraakavond

“Fijn om met meerdere disciplines van gedachten te wisselen”

“Nuttig, mooi om mee te denken. Komt ook energie vrij. Moet wel goed naar haken en ogen gekeken worden”

“Verrijkend. Zinvol. Kijkje in elkaars keuken”