Inwonersparticipatie

Bij Zoetermeer 2025 is inwonerparticipatie een belangrijke pijler. Wij zijn er van overtuigd dat de inwoners van Zoetermeer enorm veel potentie hebben en willen graag samen met hen onderzoeken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen benutten.

Potentie benutten

Wij zijn er van overtuigd dat de inwoners van Zoetermeer enorm veel potentie hebben en willen graag samen met hen onderzoeken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen benutten. Hiervoor gaan we samen met zowel de inwoners als de professionals van zorg en welzijn het gesprek aan over gezondheidsthema’s die voor hen belangrijk zijn, zoals spoedzorg, geboortezorg en chronische zorg. Ons doel is om hiermee de inwoners te versterken in hun kwaliteit van leven en de zorg te verlichten.

Een dubbele vergrijzing en toch voldoen aan de vraag naar zorg en welzijn?

Alleen door samen te werken kunnen we zorgen voor een gezonde regio. Hierin is de stem van de Zoetermeerse inwoner onmisbaar. Lea Bouwmeester en Ingeborg ter Laag vertellen in een interview hoe zij binnen Zoetermeer 2025 burgers betrekken in de (toekomstige) besluitvorming over de zorg en het welzijn.