Graag verwelkomen we inZet als nieuw lid van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer! inZet vormt één centrale ingang in het hart van elke wijk in Zoetermeer voor inwoners met een hulpvraag.

Een breed aanbod
inZet biedt informatie, advies en ondersteuning op allerlei terreinen, waaronder GGZ-begeleiding, begeleiding bij geldproblemen of mantelzorgondersteuning. Maar leuke en zinvolle activiteiten zijn ook onderdeel van het aanbod. inZet werkt gebiedsgericht; in zes wijken zijn inlooplocaties en gebiedsteams waar zorg- en welzijnsprofessionals samen met vrijwilligers advies en hulp kunnen bieden.

Een wijkgerichte aanpak
inZet hanteert vanaf de start een wijkgerichte aanpak. Het afgelopen jaar is inZet begonnen met het doorontwikkelen van hun aanbod in de verschillende wijken in Zoetermeer. Hierbij is aan zowel inwoners als professionals uit het sociaal domein gevraagd welke vraagstukken er leven in de wijk. Met deze antwoorden gaat inZet aan de slag om een collectief en preventief aanbod te ontwikkelen. Dit doen zij niet alleen, maar natuurlijk ook met partners. De samenwerking met het programma Zoetermeer 2025 van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer helpt hierin om dit domeinoverstijgend op te pakken. Hierbij gebruikt inZet positieve gezondheid als vliegwiel; alle medewerkers van inZet hebben hier ondertussen een basistraining in gehad. Doordat iedereen met positieve gezondheid gaat werken, is de aanpak duidelijk en begrijpen inwoners en professionals uit het medisch en sociaal domein elkaar beter.

Gezamenlijke visie en elkaar versterken
“Als dé organisatie van zorg & welzijn in Zoetermeer is lid zijn van de vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer voor inZet zeker van toegevoegde waarde” licht directeur-bestuurder Bertine Spijkers toe. “We zien dat de visie van de vereniging aansluit bij onze visie en daardoor kunnen we elkaar versterken om de doelen te verwezenlijken die we beide voor ogen hebben.”