inZet, met een kleine i en een hoofdletter Z, is het nieuwe samenwerkingsverband voor ondersteuning, welzijn en preventieve jeugdhulp in Zoetermeer. “We zijn er voor iedereen met een zorg- of hulpvraag én voor iedereen die iets wil doen of betekenen voor een ander,” vertelt Lenny Althof, directeur Palet Welzijn. Palet Welzijn is een van de negen organisaties die de coöperatie hebben opgericht. Ook inZet werkt aan een gezonde regio in Zoetermeer.

Bouwen aan inZet
Sinds 1 mei 2021 verbindt inZet professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners in de wijk met elkaar. “Met zo’n 150 medewerkers en heel veel vrijwilligers zijn we druk aan het bouwen aan de organisatie inZet,” licht Lenny toe. Achter inZet zitten negen organisaties: Fonteynenburg, impegno, Kwadraad, LIMOR, MEE, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis en WMO Maatwerk. “De organisaties waren allemaal al actief in Zoetermeer,” licht Lenny toe. “We kennen daardoor de Zoetermeerders en de Zoetermeerse samenleving goed.” Nieuw is dat inZet nu één samenwerking vormt voor inwoners met een hulpvraag. “Iedere inwoner krijgt de ondersteuning die het best past bij zijn of haar situatie en behoefte.”

Bruisende locaties in de wijk
Tot nu toe werd zorg en begeleiding vanuit het sociaal domein in Zoetermeer door ruim 130 organisaties aangeboden. “Doordat we het nu vanuit één samenwerkingsverband aanbieden, zorgen we voor betere afstemming in de samenwerking in de wijk en daarmee een verbetering van de kwaliteit voor inwoners,” zegt Althof. “We kennen elkaar goed en hebben al verschillen de inlooplocaties in de wijken. Met inZet gaan we wijkbewoners betrekken om van die punten bruisende locaties te maken waar van alles gebeurt voor inwoners. Dat doen we natuurlijk op dit moment ook al, maar om het ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, gaan we nieuw aanbod ontwikkelen.” Lenny: “We hebben een triagemodel ontwikkeld: wat hebben mensen nodig, hoe is de cliënt het beste geholpen en welk arrangement van producten past daarbij.” Het betekent veranderingen. Voor cliënten én inwoners van Zoetermeer, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. “2021 is een overgangsjaar. We zijn het aan het opbouwen en de nieuwe werkwijze aan het verfijnen.”

Positieve gezondheid
“Uitgangspunt bij elke uitvraag zijn de aspecten van positieve gezondheid,” zegt Lenny. “Dat is ons leidend model en is uitgangspunt voor de visie voor een gezonde regio in Zoetermeer. Wat zou je wel kunnen en willen doen? Voor een groot deel zit dit al in het aanbod van de negen organisaties. Met inZet brengen we wat er in de wijk te doen is op een brede manier samen. Zoetermeer heeft grote uitdagingen in de vergrijzing en het betaalbaar houden van zorg en welzijn. Het mooie van Zoetermeer is ook dat het overzichtelijk is en iedereen gedreven om het beter te doen. Als het ergens kan, dan kan het hier.”

Meer informatie is te vinden op de website van inZet.