inZet, met een kleine i en een hoofdletter Z, is het samenwerkingsverband voor ondersteuning, welzijn en preventieve jeugdhulp in Zoetermeer. We zijn er voor iedereen met een zorg- of hulpvraag én voor iedereen die iets wil doen of betekenen voor een ander. Ook inZet werkt aan een gezonde regio in Zoetermeer.

Het samenwerkingsverband
Sinds 1 mei 2021 verbindt inZet professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners in de wijk met elkaar. Achter inZet zitten negen organisaties: Fonteynenburg, impegno, Kwadraad, LIMOR, MEE, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis en WMO Maatwerk. Daarnaast maakt inZet ook gebruik van de expertise van zes samenwerkingspartners, dit maakt het aanbod compleet.

Gebiedsgericht

inZet werkt gebiedsgericht: in zes wijken zijn inlooplocaties en gebiedsteams met zorg- en welzijnsprofessionals actief die ook gewend zijn om met vrijwilligers te werken. ‘Door het koppelen van welzijn en zorg leveren we betaalbare ondersteuning waar mensen blij van worden’, licht Directeur-Bestuurder Bertine Spijkers toe. ‘Bovendien werken we binnen inZet zonder indicaties, dat is nieuw. Dat geeft ons flexibiliteit en het scheelt aan administratie en wachttijden. inZet vormt in Zoetermeer de toegang tot Wmo-ondersteuning en preventieve jeugdhulp, en voert een groot deel van die ondersteuning ook uit. Tevens kunnen inwoners ook terecht met andere vragen die vallen binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld over participatie, inkomen en schulden. Wanneer nodig helpt inZet inwoners de juiste hulp te krijgen bij een andere organisatie als inZet die hulp zelf niet kan leveren.’

Positieve gezondheid

Het uitgangspunt is positieve gezondheid, waarbij de focus ligt op dat wat iemand wél kan. De ondersteuning is gericht op preventie en participatie in de samenleving. ‘We kijken naar wat nodig is en leveren ondersteuning op maat. Bij een terugval van de cliënt hebben we de vrijheid om zelf te kijken naar wat er nodig is zonder dat daar een uitgebreid administratief proces bijkomt’,  vertelt Bertine. Zoetermeer heeft grote uitdagingen in de vergrijzing en het betaalbaar houden van zorg en welzijn. Het mooie van Zoetermeer is ook dat het overzichtelijk is en iedereen gedreven om het beter te doen. Als het ergens kan, dan kan het hier.”

Meer informatie is te vinden op de website van inZet.