Afgelopen dinsdag, 12 maart 2024, vond de veelbelovende kick-off plaats van het project Aanmeldportaal Wijkverpleging voor het Regionaal Transferpunt (RTP) Zoetermeer en het RTP Midden Holland. Doel van de kick-off was de eerste stappen te zetten richting een verbeterde coördinatie van wijkverpleging in de regio, met als uiteindelijke doel het inzichtelijk maken en optimaliseren van de capaciteit en beschikbaarheid van wijkverpleging.

Tijdens de bijeenkomst heeft de projectgroep, bestaande uit een afvaardiging van diverse betrokken organisaties, gezamenlijk de projectplanning met bijbehorende mijlpalen en acties vastgesteld. Dit regionaal overstijgende project zal een aanzienlijke verbetering betekenen voor de zorgcoördinatie in Zoetermeer en Midden Holland.

De RTP’s van Zoetermeer en Midden Holland kijken vol verwachting uit naar de verdere ontwikkeling van dit project en zet zich vastberaden in om de zorgkwaliteit in de regio te verbeteren. Samen met alle betrokken partijen streven we naar een efficiënter en transparanter zorgsysteem.

Lees meer over dit project en onze andere projecten: Projecten Zoetermeer 2025