Het is inmiddels een jaar geleden dat we zijn gestart met de actielijn acute zorg onder het programma Zoetermeer 2025. Met deze actielijn bouwen we voort op de initiatieven rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Op 30 september 2021 vond weer een online informatiesessie acute zorg plaats. Tijdens de sessie praatte zorg- en hulpverleners elkaar bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de REO-bedden, het Centraal Coördinatiepunt, de samenwerking tussen de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp, multifunctionele bedden en het eerstelijns diagnostisch zorgpad.

Tijdens de bijeenkomst keken we samen terug op het afgelopen jaar en vooruit naar de toekomst. Met zo’n veertig aanwezigen was het een geslaagde informatieve bijeenkomst waar een hoop kennis, suggesties en inzichten met elkaar zijn gedeeld.

Prioritering acute zorg
Na de laatste bijeenkomst op 27 mei dit jaar is er vanalles gebeurd. In een werksessie met de stuurgroep Visie Acute Zorg is tot een prioritering gekomen binnen de acute zorg. Omdat we niet alle projecten in één keer kunnen aanpakken, is besloten voor nu prioriteit te geven aan de acute zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een psychologische aandoening.

REO-bedden en Centraal Coördinatiepunt
Ook hebben er eerste, tussentijdse evaluaties plaatsgevonden van gestarte projecten als de REO-bedden en het Centraal Coördinatiepunt (CCP). Tijdens de REO-evaluatie werd duidelijk dat er nog meer aandacht mag naar het verduidelijken van het REO-concept aan patiënten en hun naasten. Ook het tijdig signaleren van pre-acute situaties rondom kwetsbare ouderen is belangrijk om crisisopnames te voorkomen. Met betrekking tot het CCP worden de komende periode mogelijkheden verkend in het bouwen van een netwerk tussen coördinatiepunten binnen en buiten de regio.

Intensivering samenwerking HAP-SEH
Jantine Verheij, manager Huisartsenpost Zoetermeer, gaf tijdens de sessie een update over de intensivering van de samenwerking tussen de Huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH). “De opgave waar we voor staan, gaat over de vraag hoe we de acute zorg in Zoetermeer toekomstbestendig kunnen organiseren met behoud van blije medewerkers. En met behoud van kwalitatief goede patiëntenzorg op plek waar die thuishoort.” “Met de dubbele vergrijzing die op ons afkomt, zorgt dat voor een soort maak-je-borst-maar-nat-gevoel,” benadrukt Jantine. Het antwoord op de opgave ligt voor een groot deel in de intensivering van de samenwerking tussen de SEH en de HAP. “Waar we op doelen, is het creëren van synergie en schaalvoordeel door intensiever met elkaar te gaan samenwerken, slimmer gebruik te maken van de ruimte en goed om te gaan met schaarste in personeel.” Aan de eerste stapjes richting deze intensievere samenwerking wordt momenteel hard gewerkt tijdens de verbouwing in het Centrum Acute Zorg. Deze verbouwing is naar verwachting begin december klaar.

Multifunctionele bedden
René van de Wetering, directeur van Zorgpension, gaf een toelichting op het voorgenomen plan van aanpak voor het opzetten van multifunctionele bedden. De multifunctionele bedden moeten een oplossing bieden voor de cliënten die tussen ‘wal en het schip’ vallen, doordat binnen de bestaande voorzieningen op dat moment geen plek voor hen is. Multifunctionele bedden dragen onder andere bij aan het ontzorgen van verwijzers, het verkleinen van verkeerde-bed-problematiek in het LangeLand Ziekenhuis, het optimaliseren van de door- en uitstroomafspraken en een beter inzicht in de beschikbare bedden in de regio Zoetermeer.

“De bestaande voorzieningen blijven altijd de basis,” legt René uit. “Als dat niet mogelijk is, wordt de patiënt opgenomen op een multifunctioneel bed. Zo bieden we altijd garantie voor een plek.” Deelnemers aan de sessie merkten op dat we bij de multifunctionele bedden moeten loslaten dat het alleen om kwetsbare ouderen gaat. “We moeten focussen op kwetsbaren mensen in het algemeen.”

Diagnostisch eerstelijns zorgpad
Naast de multifunctionele bedden wordt begin 2022 een start gemaakt met het diagnostisch eerstelijns zorgpad kwetsbare ouderen. Voor kwetsbare ouderen met complexe (sub)acute problematiek is een eerstelijns diagnostisch zorgpad ontwikkeld. Bij een situatie waarin het thuis niet meer gaat, weet de huisarts niet altijd direct wat de diagnose is. Er is dan snel diagnostiek nodig om te kunnen bepalen wat de cliënt nodig heeft. De huisarts stuurt de oudere naar het zorgpad. Binnen dit zorgpad brengt een verpleegkundig specialist ouderenzorg (poliklinisch, niet multidisciplinair) binnen 2 uur de oudere in kaart en kan de best passende vervolgzorg worden bepaald. Zodra het diagnostisch zorgpad is gestart, leest u hier meer over in deze nieuwsbrief.

Samen vooruit!
De werksessie werd afgesloten door Klara Rijnten, longarts & voorzitter van de actielijn Acute Zorg binnen Zoetermeer 2025. “Wat een inspirerende sessie weer. We blijven samen zoeken naar oplossingen. We leren met elkaar en proberen het steeds beter te maken”, zegt Klara tevreden. Ze herinnert ons nogmaals aan waar we het uiteindelijk voor doen en waar we stapsgewijs dichterbij komen. “Want als het ergens kan, dan kan het in Zoetermeer!”