Lea Bouwmeester - Wikipedia

Vanaf 1 september verwelkomen we Lea Bouwmeester als kwartiermaker inwoner/ burgerparticipatie gezonde regio Zoetermeer!

“Mensen een stem geven die niet de sterkste positie hebben, dat is wat mij drijft,” aldus Lea. “Net zoals het zoeken naar verbetering, verbinding en vernieuwing.”

Lea gaat, samen met ons, aan de slag om de kamer van inwoners binnen de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer op te zetten en in te richten. Ze gaat in kaart brengen hoe de Vereniging inwoners gaat betrekken en is de verbinder tussen alle inwoners en de twee andere actoren in de Vereniging: aanbieders van zorg en welzijn en financiers. Verder wordt ze verantwoordelijk voor een goede verbinding tussen de kamer van Inwoners met alle inwoners van Zoetermeer: individueel en collectief (via burgergroeperingen, adviesraad sociaal domein, toegankelijkheidsraad Zoetermeer, cliëntenraden, lokale patiëntenorganisaties, lotgenotencontact, jong senioren en andere).

Lea heeft ruime kennis van en ervaring met burgerberaden, verandermanagement en het bouwen van netwerken. Bouwmeester is onder andere voorzitter van de Federatie voor Gezondheid, voorzitter Raad van Advies bij CAK, lid Raad van Toezicht Antonius Ziekenhuis en voorzitter Raad van Commissarissen De Ondernemende Huisarts (DOH). Van november 2006 t/m maart 2017 was zij Tweede Kamerlid voor de PvdA (expertise zorg).