In verschillende regio’s in Nederland wordt regionaal samengewerkt in de zorg. Een delegatie zorgverleners uit Zoetermeer bezocht het regionaal transferpunt Salland in Deventer. Doel van het werkbezoek was leren van deze regio. “Een inspirerende middag,” zegt Linda Gottenkieny, programmamanager Acute Zorg, en een van de deelnemers aan het werkbezoek. “De inzichten nemen we mee in de doorontwikkeling van het Centraal Coördinatiepunt in Zoetermeer.”

Regionaal Transferpunt Salland
Het Regionaal Transferpunt (RTP) ondersteunt zorgverleners bij zorg- en/of ondersteuningsvragen van inwoners in Salland. Samen met de professionals zoeken de transferverpleegkundigen naar de juiste (toegang tot) hulp. Zorgaanbieders dragen hiermee gezamenlijk de verantwoordelijkheid om patiënten op de juiste plek in de regio passende zorg te bieden. “Het zorgt ervoor dat patiënten niet meer onnodig opgenomen hoeven te worden of onnodig verplaatst.”

In vertrouwen loslaten
Salland is een overzichtelijke, niet te grote regio, waardoor de lijntjes kort zijn. “Er is veel enthousiasme, verbondenheid en onderlinge vertrouwen om het met elkaar goed te organiseren. Dit maakt onderdeel uit van het succes van het regionaal transferpunt. De huisarts schrijft niet naar een indicatie toe om een plek voor zijn patiënt te regelen, maar laat het indiceren met een gerust hart over aan het regionaal transferpunt. Het vertrouwen is er dat het RTP de juiste plek regelt.”

Enorme tijdswinst
In Salland kunnen zorgaanbieders veilig en verantwoord patiëntgegevens digitaal overdragen. Bovendien heeft het transferpunt een totaaloverzicht van het aanbod van beschikbare bedden van alle regionale zorgpartijen. Op die manier kunnen ze huisartsen gemakkelijk helpen bij het vinden van de juiste plek voor patiënten die een tijdelijk verblijf nodig hebben. “Een huisarts was vroeger twee tot vijf uur (!) bezig met het regelen van een tijdelijk verblijf voor één patiënt. Met de ondersteuning vanuit het Regionaal Transferpunt Salland kost het ze nu gemiddeld tien minuten. Een enorme tijdswinst dus!

Ondersteuning bij alle zorg
Waar het Centraal Coördinatiepunt in Zoetermeer op dit moment alleen nog maar is ingericht op het verwijzen naar kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV), ondersteunt het Regionaal Transferpunt in Salland huisartsen bij het stellen van een juiste indicatie en begeleiden zij alle vormen van verblijf: naast kortdurend eerstelijnsverblijf ook de wet langdurige zorg, geriatrische revalidatiezorg, respijtzorg (het tijdelijk overnemen van de zorg van de mantelzorger), crisiszorg en palliatieve zorg in de laatste levensfase.

Ook in Zoetermeer
“Volgende week starten we in Zoetermeer met de eerste werkgroep om gezamenlijk te kijken hoe we het Centraal Coördinatiepunt in Zoetermeer kunnen opschalen naar een Regionaal Transferpunt zoals in Salland,” vertelt Linda Gottenkieny, programmamanager Acute Zorg, en een van de deelnemers aan het werkbezoek. “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit punt inzicht krijgt in alle beschikbare bedden in de regio en hoe zorgen we ervoor dat álle zorgvragen via dit punt gaan lopen? Ons streven is het Regionaal Transferpunt Zoetermeer in de lente van 2023 operationeel te hebben.”

Start en leer onderweg
“Een les die ik meeneem uit Salland is het belang van inzichten teruggeven,” zegt Anne-Claire Joon, data scientist bij Fundis en projectleider Gezondheidsverkeerstoren bij Zoetermeer 2025. “Het Regionaal Transferpunt deelt inzichten met zorgpartijen die hun beschikbaarheid delen. Zoals feedback over het indicatieproces, bijvoorbeeld. Dit is belangrijke stuurinformatie. Daarnaast leert Salland ons dat je soms gewoon moet starten met een project. We mogen leren van eventuele fouten als we op weg zijn. Dit zouden we zo ook met elkaar moeten afspreken,” zegt Anne-Claire Joon.