Het omarmen van een gezonde leefstijl om chronische ziekten te voorkomen of (onnodig) te verslechteren is de kernboodschap van de Preventiecoalitie. Voor Zoetermeer is de verwachting dat het aantal mensen met dementie de komende 15 jaar met 74% zal stijgen. Gelukkig is deze chronische ziekte die de hersenen aantast in 30 tot 40% van de gevallen te voorkomen. In de preventiecampagne We zijn zelf het medicijn wordt aandacht gevraagd voor het onderwerp. Met het aanpassen van je leefstijl kan je de kans op dementie verkleinen. Mirjam Biemans, netwerkcoördinator Kwetsbare Ouderen en Palliatieve zorg, projectleider MESO pilot en manager praktijkverpleegkundigen ouderenzorg, licht het belang toe van de preventiecampagne.

Dementie is niet te genezen en er is ook nog geen medicijn voor. Proberen dementie te voorkomen is de beste optie die we hebben. Door gezonder te leven verklein je de kans deze ziekte te ontwikkelen. Door de leefstijladviezen na te leven zorg je voor een betere hersengezondheid. “Elke kleine stap kan helpen, zowel in het aandacht vragen voor het onderwerp als in het aanpassen van je leefstijl, zo is het motto. En vooral ook: het moet leuk zijn,” vertelt Mirjam, die deel uitmaakt van de kerngroep rond de preventiecampagne.

Drie adviezen
In de campagne staan drie adviezen centraal. De eerste is: blijf nieuwsgierig. Heb een doel, een hobby, leer iets nieuws of ga aan de slag in je eigen tuintje. Gezond eten, veel groente en fruit, en niet roken is daarnaast ook heel belangrijk. Tot slot: beweeg regelmatig. Ga bijvoorbeeld wandelen of eens zwemmen. “Het volgen van een gezondere leefstijl is niet alleen belangrijk om de kans op dementie te verkleinen, maar het kan ook helpen om diabetes, COPD of allerlei andere chronische ziekten te voorkomen.”

Leefstijl en dementie
De preventiecampagne loopt nu sinds een aantal weken ook in Zoetermeer. Een diverse groep aan respondenten heeft voor de start van de campagne een vragenlijst ingevuld die gaat over hoe zij denken over hoe leefstijl van invloed kan zijn op de ontwikkeling van dementie. Deze vragenlijst wordt op twee andere momenten, tijdens en na de campagne, uitgezet om te kijken of de campagne een positief effect heeft gehad op hun begrip over  leefstijl en dementie. “Interessant is om niet alleen te kijken naar de antwoorden, maar juist ook naar het profiel van de respondenten. Zijn daar misschien subgroepen in te herkennen? Die informatie is ook belangrijk om in het kader van preventie verschillende groepen misschien anders te benaderen.”

Blijvende aandacht voor dementie
“Het allerbelangrijkste is dat de aandacht voor het voorkomen van dementie niet stopt als deze preventiecampagne afloopt,” zegt Mirjam. “Dit onderwerp moet hoog op de agenda blijven staan binnen de chronische zorg in de regio. Samen met  de Preventiecoalitie en samenwerkingspartners in de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer zijn we aan het kijken hoe we op een meer structurele wijze de focus hierop kunnen vasthouden.”