Zowel huisartsen als medisch specialisten geven aan gemakkelijker met elkaar te willen kunnen overleggen. In december 2020 hebben een aantal van hen gesproken over betere mogelijkheden voor e-consultatie. Na een positieve reactie van de regionale ICT-stuurgroep is de module digitaal meekijkconsult (MKC) van Zorgdomein aangeschaft. Om deze module te kunnen laten functioneren, moest eerst de koppeling tussen Zorgdomein en HiX (het elektronisch patiëntendossier van het LangeLand Ziekenhuis) worden aangepast. Hier is de eerste maanden van 2021 aan gewerkt.

Het digitaal meekijkconsult is een gezamenlijk project van het LangeLand Ziekenhuis en de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). De pilot loopt vanaf 1 oktober vorig jaar. Het doel van het meekijkconsult is het voorkomen van niet noodzakelijke doorverwijzingen en patiënten gerichter kunnen verwijzen na advies. Anneke Spreij, accountmanager ketenzorg bij het LangeLand Ziekenhuis, vertelt over de pilot en de ambities voor de toekomst. 

Hoe werkt het digitale meekijkconsult?
Met een digitaal meekijkconsult kan de huisarts via Zorgdomein een medisch specialist om advies vragen over een patiënt. Hierdoor hoeft de patiënt niet direct zelf naar het ziekenhuis te komen. “Een meekijkconsult is een goede manier voor huisartsen om advies te vragen over een niet-acute zorgvraag,” vertelt Anneke. “Meestal is het een vraag in de laag-complexe zorg. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar van de patiënt. Binnen drie werkdagen beantwoord de specialist de zorgvraag met een advies om verder te behandelen door de huisarts, te verwijzen naar het ziekenhuis of verdere diagnostiek te laten verrichten. De huisarts koppelt dit advies terug aan de patiënt.”

Meerwaarde voor alle betrokken partijen
Voor zowel de patiënt als de huisarts als de medisch specialist biedt het meekijkconsult verschillende voordelen. Voor de patiënt betekent het onder andere kortere wachttijden en minder reistijd. Er wordt advies van de specialist ingewonnen zonder naar het ziekenhuis te hoeven gaan. Bovendien komt het consult niet ten laste van het eigen risico. De huisarts kan laagdrempelig advies vragen aan de medisch specialist, wat bijdraagt aan kennisoverdracht en een betere samenwerking. “Praktisch gezien is het voordeel dat er geen andere programma’s of apps geïnstalleerd en gebruikt hoeven te worden. De patiëntgegevens, die de huisarts met de specialist wil delen, worden rechtstreeks vanuit het huisartseninformatiesysteem (HIS) overgenomen in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis. Voor de specialist is het meekijkconsult een verlichting op de zorglast omdat de niet-noodzakelijke verwijzingen in de eerstelijnszorg worden opgepakt. Bovendien kunnen specialisten het beantwoorden van het meekijkconsult inpassen in hun werkprocessen.”

Opschaling naar andere vakgroepen
Op dit moment loopt de pilot voor het digitaal meekijkconsult bij de vakgroepen neurologie, dermatologie, reumatologie, interne geneeskunde en KNO. “Vanaf 1 maart 2022 sluit ook kindergeneeskunde hierbij aan. Daarnaast gaan we in gesprek met de vakgroepen revalidatie, cardiologie en longziekten om te kijken of het meekijkconsult ook bij hen ingezet kan worden,” vertelt Anneke. “Het is absoluut de wens om het meekijkconsult bij zoveel mogelijk vakgroepen in te zetten.”

Huisartsen en medisch specialisten zijn positief
De pilot loopt tot eind 2022. Tussentijds worden meerdere evaluaties uitgevoerd met de betrokken zorgverleners en de data uit Zorgdomein en HiX. “Op het moment dat een huisarts gebruik maakt van het meekijkconsult vult hij of zij onder andere de vraag in wat hij/zij zou hebben gedaan als er geen gebruik was gemaakt van een digitaal consult: doorverwijzen, zelf oplossen of een specialist bellen. Deze uitkomsten vergelijken we met het advies dat door de specialist is gegeven. Dit geeft een beeld van het effect dat het meekijkconsult heeft op het voorkomen van niet-noodzakelijke verwijzingen.”

De huisartsen en specialisten zijn positief over de toepassing van het digitaal consult. “Een specialist zei in de evaluatie dat het erg fijn is om de vragen in alle rust te kunnen beantwoorden in plaats van tussendoor op de gang aan de telefoon,” vertelt Anneke. “Daarnaast zorgt deze manier van werken ervoor dat de specialist eventueel extra gegevens zoals labwaarden bij het dossier kan zoeken. Het meekijkconsult is een goed alternatief, zeker voor die gevallen waarbij na beoordeling duidelijk wordt dat een patiënt niet verwezen hoeft worden. Het beantwoorden van een vraag van de huisarts is minder tijdrovend dan het zien van patiënten op de poli. Daarmee komt het de doelmatigheid ten goede.” Voor huisartsen is het nog wel enigszins bewerkelijk is om de verrichting juist in hun systeem (HIS) te verwerken. “Desondanks geven huisartsen aan dat uitbreiding van het meekijkconsult bij meerdere vakgroepen zeker wenselijk is. Het is mooi om op deze manier als huisartsen en specialisten samen te werken voor goede patiëntenzorg.

Projectteam Meekijkconsult
Anneke Spreij (projectleider LangeLand Ziekenhuis)
Liesbeth de Bock (projectleider Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer)
Chris de Jong (huisarts)
Carla van den Brugghen (datamanagement Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer)