Vanuit Zoetermeer 2025 is er hard meegewerkt aan het regiobeeld Haaglanden. Dit regiobeeld geeft samen met de prioritaire opgaven inzicht in waar we met elkaar mee aan de slag moeten. Het doel hiervan is om met regionale data op thema’s als zorggebruik, bevolkingsontwikkeling en leefstijl inzicht te krijgen in de gezondheidszorgproblematiek en wellicht op termijn daar zelfs met deze data op te kunnen sturen.

Zoetermeer 2025 had al een aantal jaren een zogenoemd stadsbeeld van de gezondheidsregio Zoetermeer. Dit is in april geüpdatet. Het vernieuwde stadsbeeld geeft meer up-to-date inzicht in hoe de wijken in Zoetermeer zich tot elkaar verhouden en waar de uitdagingen binnen Zoetermeer liggen. Ook geeft dit een helderder beeld voor de toekomst. Deze zijn op sommige plekken net wat anders dan binnen de regio Haaglanden. Binnen Haaglanden vergelijk je natuurlijk vijf diverse gemeenten met elkaar.

De komende maand zullen wij beide beelden met elkaar vergelijken en concreet kijken naar wat dat betekent voor Zoetermeer. Op basis van de prioritaire opgaven en onze data zetten we verder koers voor het toegankelijk houden van de gezondheidszorg voor iedereen.

Bekijk hier het stadsbeeld van Zoetermeer.

Bezoek hier de website van Regiobeeld voor meer informatie.