Vanuit gezondheidscentrum Seghwaert in Zoetermeer loopt een landelijke pilot met een nieuwe zorgvorm voor ouderen. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde en is een aanvulling op de huisartsenpraktijk. In de MESO-pilot krijgen kwetsbare ouderen extra ondersteuning.

Alle huisartspraktijken in Zoetermeer verwijzen ouderen door naar het MESO-team dat in oktober 2020 van start ging. Verpleegkundigen Diana Groot Zwaaftink en Rita Kiggen, secretaresse Janet Reuvekamp en projectleider Mirjam Biemans lichten de pilot toe op de website van MESO-zorg.

https://www.mesozorg.nl/meso-pilots/rondje-regio-meso-succes-in-zoetermeer/