MESO2024-05-06T12:03:46+00:00

MESO

MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde. MESO is een aanvulling op de huisartsenpraktijk. Vanuit gezondheidscentrum Seghwaert in Zoetermeer loopt een landelijke pilot met een nieuwe zorgvorm voor ouderen. In de MESO pilot krijgen kwetsbare ouderen extra ondersteuning om langer thuis te blijven wonen.

MESO-zorg geeft ouderen met complexe problemen de mogelijkheid om op een veilige en prettige manier langer thuis te blijven wonen.

Wat is MESO?

MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde en is een aanvulling op de huisartsenpraktijk. Kwetsbare ouderen krijgen extra ondersteuning om langer thuis te blijven wonen.

Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde en voormalig huisarts, zag in haar werk in diverse medische gebieden dat elke benadering zijn sterke punten had maar ook tekortkomingen. Ze miste een geïntegreerde benadering die rekening hield met de persoonlijke omstandigheden van de patiënt. Daarom besloot ze het beste van verschillende medische werelden te combineren en richtte ze in 2011 de eerste zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde in Nederland op, genaamd Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet.

Vanaf 2011 konden huisartsen in Velp thuiswonende ouderen met ingewikkelde problemen naar de praktijk verwijzen en kwam het team van Ester bij mensen thuis. Deze werkwijze kreeg de naam MESO, Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde. Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet in Velp was de eerste MESO-praktijk van ons land.

Inmiddels zijn er meerdere MESO-pilots in verschillende steden in Nederland, waaronder in Zoetermeer. Vanuit gezondheidscentrum Seghwaert in Zoetermeer loopt een landelijke pilot met deze nieuwe zorgvorm voor ouderen. Vanaf 2025 is het de bedoeling om MESO landelijk uit te rollen, waaronder meerdere wijken in Zoetermeer.

Op de website van MESO vind je uitgebreide informatie over MESO, over diverse pilots, publicaties en onderzoeken en meer.

Wat betekent MESO-zorg voor de patiënt?

MESO-zorg biedt een mogelijkheid voor ouderen met complexe problemen om op een veilige en comfortabele manier langer thuis te kunnen verblijven. Op verzoek van de huisarts kan een oudere met dergelijke problematiek worden doorverwezen naar MESO. Het multidisciplinaire team van MESO-zorg verricht onderzoek en biedt behandelingen bij de oudere thuis. De wensen van de oudere vormen de leidraad voor het opstellen van een zorgplan.

Het team van MESO-zorg bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundige en een secretaris. Ze werken samen en zijn dichtbij de huisarts en andere mensen die helpen, zodat ze makkelijk met elkaar kunnen overleggen.

In samenwerking met de oudere en zijn of haar naasten onderzoekt het team van MESO-zorg hoe de kwaliteit van leven verbeterd kan worden door middel van behandelingen en begeleiding. Na ongeveer zes maanden, wanneer er een nieuw evenwicht is bereikt, wordt de ondersteuning vanuit het MESO-team afgerond. Bekijk onderstaande video, waarin meer uitleg wordt gegeven over MESO-zorg.

Team

Het MESO-team in Zoetermeer bestaat uit twee specialisten ouderengeneeskunde (SO), twee geriatrieverpleegkundigen, een verpleegkundig specialist en een secretaresse. Bijna alle medewerkers uit het team hebben naast MESO ook andere werkzaamheden. Eén SO is in dienst van de Eerstelijnszorg Zoetermeer. Zij werkt 1 dagdeel per week vanuit Gezondheidscentrum Noordhove en de overige tijd vanuit Gezondheidscentrum Seghwaert. De andere SO werkt naast MESO ook bij WoonZorgcentra Haaglanden. Een van de geriatrie verpleegkundigen is naast MESO werkzaam als praktijkverpleegkundige ouderenzorg in een huisartsenpraktijk in Zoetermeer. De tweede  geriatrie verpleegkundige werkt volledig voor MESO. De verpleegkundig specialist is in dienst bij Goudenhart en werkt naast MESO voor het geriatrisch revalidatiecentrum InBeweging.

Contact

De MESO-praktijk is van maandag tot en met donderdag geopend en deze dagen telefonisch bereikbaar van 09.00-12.00 uur. De praktijk is gevestigd in het gezondheidscentrum Seghwaert.

Bezoek en correspondentie
Parkdreef 350
2724 EZ Zoetermeer
079 200 21 60
meso-ouderengeneeskunde@sgzoetermeer.nl

Locatie Gezondheidscentrum Noordhove
Sullivanlijn 21
2728 BR Zoetermeer

Nieuws

MESO-pilot in Seghwaert draait goed

Vanuit gezondheidscentrum Seghwaert in Zoetermeer loopt een landelijke pilot met een nieuwe zorgvorm voor ouderen. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde en is een aanvulling op de ..... Lees meer