Multifunctionele bedden

De multifunctionele bedden zijn er voor (kwetsbare) ouderen in Zoetermeer die een tijdelijk (niet-medisch) zorgprobleem hebben en een bed nodig hebben. Zij dreigen tussen wal en schip te vallen omdat er op dat moment geen opnameplek voor hen beschikbaar is.

“De multifunctionele bedden zijn een vangnet voor alle ouderen in crisissituaties die tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Waarom multifunctionele bedden?

Uit kwalitatief onderzoek onder verwijzers (2019) is gebleken dat in Zoetermeer naar schatting 16 op de 1000 ouderen (65+) jaarlijks in een crisissituatie terechtkomen waarvoor tijdelijke terugkeer naar huis niet mogelijk is. Een deel van deze ouderen valt tussen wal en schip, omdat vanwege hun specifieke situatie of zorgvraag de bestaande opnameplekken in Zoetermeer niet geschikt zijn of niet beschikbaar. De multifunctionele bedden die we gaan creëren dragen onder andere bij aan:

  • Beter inzicht krijgen in beschikbare bedden (waar en voor wie) in de regio Zoetermeer;
  • Het ontzorgen van verwijzers;
  • Het verbeteren van de doorstroommogelijkheden vanaf de Spoedeisende hulp in het HagaZiekenhuis Zoetermeer;
  • Het verminderen van verkeerde-bedden-problematiek in het HagaZiekenhuis Zoetermeer;
  • Het optimaliseren van de door- en uitstroomafspraken met aangesloten organisaties.
  • Het bieden van de juiste ondersteuning en zorg op het juiste moment.

Wat zijn multifunctionele bedden?

Het opzetten van multifunctionele bedden helpt om alle (kwetsbare) ouderen in Zoetermeer de gewenste ondersteuning en juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment te geven. We streven hierbij naar een 100% opnamegarantie. De bedden zijn voor cliënten met een tijdelijk (niet-medisch) zorgprobleem, zoals voor mensen die moeten herstellen na een operatie, na een incident thuis of voor respijtzorg of observatie, wanneer er binnen de bestaande voorzieningen geen plek beschikbaar is. Verwijzers die een ongeplande tijdelijke verblijfplek zoeken voor hun cliënt of patiënt kunnen het Centraal Coördinatiepunt  bellen. Het punt ondersteunt in de triage en heeft inzicht in de bedden die op dat moment beschikbaar zijn. Als blijkt dat er geen juiste plek beschikbaar is, kijkt het Centraal Coördinatiepunt of de patiënt in aanmerking komt voor opname op een multifunctioneel bed. Zodra er dan wel weer een plek vrij komt binnen de gewenste locatie, wordt de cliënt overgeplaatst naar de juiste plek.

Twee werkgroepen zijn aan de slag met de verkenning voor het inzetten van deze multifunctionele bedden.

Multifunctioneel Beddenhuis

Het opzetten van de multifunctionele bedden wordt gezien als een kleinschalige pilot voor het toekomstige multifunctionele beddenhuis. De komst van het Multifunctioneel beddenhuis is afhankelijk van de vastgoedvisie van het HagaZiekenhuis Zoetermeer. In 2024 worden deze plannen meegenomen in de voorgenomen nieuwbouwontwikkeling van het ziekenhuis.