Nieuws2022-08-04T11:15:03+00:00

Versterk de inwoner, ontlast de zorg

26 februari 2023|

Lea Bouwmeester is kwartiermaker inwonerparticipatie bij de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. Ze organiseert de stem van de inwoner in de beweging naar een gezonde regio Zoetermeer. “Als je bij inwoners begint, begin en eindig je bij de kwaliteit van leven,” zegt Lea. “We zijn geen patiënten: we zijn mensen met een zorgvraag. Terwijl als je bij het zorgsysteem begint, begin en eindig je bij het systeem.” Terwijl daar de oplossing niet ligt volgens Lea. “Het antwoord op meer kwaliteit van leven ..... Lees meer

Juiste thuiszorg in Zoetermeer sneller geregeld

16 februari 2023|

Huisarts Jooske Rebel van huisartsenpraktijk Bijdorplaan is enthousiast over de aanvraag van thuiszorg via het Regionaal Transferpunt (RTP). De afgelopen drie maanden coördineerden de transferverpleegkundigen van het transferpunt de thuiszorg voor een aantal huisartsen in Zoetermeer. Dat resulteerde in het sneller regelen van de juiste thuiszorg voor patiënten. Het RTP is een initiatief van Zoetermeer 2025, de regionale samenwerking van zorgorganisaties, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Huisarts Jooske Rebel regelt de thuiszorg voor haar patiënten via het ..... Lees meer

Teamuitbreiding Zoetermeer 2025: start Annet Woltjer (preventie) en Petra Iedema (acute zorg)

30 januari 2023|

Per 1 januari hebben wij Annet Woltjer en Petra Iedema bij het programmabureau mogen verwelkomen. Petra is praktijkverpleegkundige Ouderen bij diverse huisartsenpraktijken in Zoetermeer en zal met al haar ervaring Zoetermeer 2025 komen versterken voornamelijk op het gebied van Acute zorg en kwetsbare ouderen. Annet is reeds officieel begonnen als programmamanager preventie: "Vanaf het begin van de inrichting van de actielijn preventie ben ik actief betrokken geweest. Er is een plan, een enthousiaste en bevlogen kerngroep, een actieonderzoek in de wijk Meerzicht ..... Lees meer

Geslaagde nieuwjaarsborrel: ambities 2023

30 januari 2023|

Samen met Jeroen van den Oever, Bregje Thomassen, Klara Rijnten, Jacqueline Hoppenbrouwers en Lea Bouwmeester keken we tijdens onze nieuwjaarsborrel eerder deze maand terug op het afgelopen jaar en blikten we vooruit op alle ontwikkelingen in 2023. Waaronder het realiseren van een nieuw centrum voor acute zorg & het versterken van inwonerparticipatie onder het motto “versterk de burger, ontlast de zorg”. Ook aankomend jaar blijven we samenwerken aan een gezond en gelukkig Zoetermeer! Klik hier voor een sfeerimpressie.

Gemeenteraad praat met experts over ziekenhuiszorg

30 januari 2023|

Op 24 januari sprak de gemeente Zoetermeer met landelijke, regionale en lokale experts over de ontwikkeling in de ziekenhuiszorg in Nederland en de situatie in Zoetermeer met het Langeland Ziekenhuis. Aanleiding hiervoor was dat Zoetermeer geconfronteerd wordt met veranderende ziekenhuiszorg: een ingewikkeld onderwerp waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Namens Zoetermeer 2025 spraken ook Jeroen van den Oever (directeur Fundis) en Lea Bouwmeester (kwartiermaker inwonersparticipatie) de Raad toe. "Een boeiend en positief gesprek, waarin duidelijk naar voren kwam dat ..... Lees meer

Bregje Thomassen nieuwe programmadirecteur Zoetermeer 2025

14 december 2022|

Per 1 maart 2023 start Bregje Thomassen als programmadirecteur Zoetermeer 2025 en als directeur van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. Jeroen van den Oever, voorzitter Zoetermeer 2025: “Bregje heeft ruime ervaring in het aanjagen van innovaties en veranderingen in de gezondheidszorg. We zijn ontzettend blij dat ze ons komt versterken in de regionale samenwerking in Zoetermeer om de zorg en ondersteuning voor inwoners te verbeteren, dicht bij huis te organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Programmadirecteur Bregje ..... Lees meer

Inwoners maken Meerzicht gezond

2 december 2022|

In de wijk Meerzicht werken inwoners aan een gezonder leven en een fijnere omgeving. Donderdag 1 december presenteerden ze verschillende projecten en initiatieven waarmee ze de wijk fijner en gezonder willen maken. Het is het eindproduct van de vele sessies die de afgelopen maanden in de wijk hebben plaatsgevonden. En tegelijkertijd het begin van de projecten zelf. “Wie weet er beter wat goed is voor de wijk dan jullie zelf,” zei wethouder Ingeborg ter Laak. Het proces is een initiatief ..... Lees meer

Tussentijdse evaluatie pilot ‘Aanvraag wijkverpleging via Regionaal Transferpunt’

27 november 2022|

Halverwege oktober is de pilot om thuiszorgaanvragen vanuit de huisarts via het Regionaal Transferpunt (RTP) te laten lopen van start gegaan. Het doel van deze pilot is om de huisartsen te ondersteunen en te ontlasten in het aanvragen van wijkverpleging voor hun patiënten. Op dit moment nemen drie huisartsenpraktijken deel aan deze pilot. Al hun thuiszorgaanvragen worden opgepakt door het RTP, die het matchen van vraag en aanbod verder oppakken en uitzetten. Tijd voor een eerste tussentijdse evaluatie. Als een ..... Lees meer

Langer thuis dankzij MESO (publicatie in: In Denkbeeld)

7 november 2022|

Het succesvolle Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialist Ouderengeneeskunde (MESO) leidt tot een sterke verbetering van de kwaliteit van leven, waardoor kwetsbare ouderen daadwerkelijk langer thuis blijven wonen. In oktober 2020 is de MESO-pilot van start gegaan in Zoetermeer en met groot succes. Projectleider Mirjam Biemans vertelt in de publicatie in het blad "In Denkbeeld" over de positieve opbrengsten van de MESO-werkwijze in Zoetermeer. Lees hier de volledige publicatie. . . . . . . . . . . . . ..... Lees meer

Samen de spoedzorg voor inwoners verbeteren

26 oktober 2022|

Net voor de zomer startte Jacqueline Hoppenbrouwers als kwartiermaker acute zorg in de regio Zoetermeer. Haar opdracht is de kwaliteit en bereikbaarheid van de spoedzorg verder verbeteren in een nieuw centrum voor acute zorg. En ze viel meteen met haar neus in de boter door de tijdelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp van het LangeLand Ziekenhuis. “Dat zorgde ervoor dat ik snel mensen heb leren kennen en meteen mijn rol als verbinder tussen huisartsen, het ziekenhuis en de acute wijkzorg kon ..... Lees meer

Participatief actieonderzoek in Meerzicht

26 oktober 2022|

“Ik kan zélf het verschil maken in mijn wijk!”   In de wijk Meerzicht wordt gewerkt aan een gezonder leven en een fijne omgeving. Acht mensen die in de wijk wonen of werken, brengen een beweging op gang. Dat doen ze door middel van participatief actieonderzoek, afgekort PAO. Monique Bautista en Nynke de Bruin zijn twee van hen. “We hebben met meer dan 100 inwoners gesproken. Er zit zoveel energie bij mensen. Dat gaat het verschil maken.” Manier van werken ..... Lees meer

Leren van het Regionaal Transferpunt in de regio Salland

29 september 2022|

In verschillende regio’s in Nederland wordt regionaal samengewerkt in de zorg. Een delegatie zorgverleners uit Zoetermeer bezocht het regionaal transferpunt Salland in Deventer. Doel van het werkbezoek was leren van deze regio. “Een inspirerende middag,” zegt Linda Gottenkieny, programmamanager Acute Zorg, en een van de deelnemers aan het werkbezoek. “De inzichten nemen we mee in de doorontwikkeling van het Centraal Coördinatiepunt in Zoetermeer.” Regionaal Transferpunt Salland Het Regionaal Transferpunt (RTP) ondersteunt zorgverleners bij zorg- en/of ondersteuningsvragen van inwoners in Salland. ..... Lees meer

Thuismonitoring COPD-patiënten een succes

29 september 2022|

Zoetermeer heeft steeds meer mogelijkheden om de gezondheid van COPD-patiënten ‘op afstand’ in de gaten te houden. Door middel van de thuismonitoringstool SanaCoach hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis, krijgen ze meer regie én meer inzicht in hun eigen gezondheid. 1 februari dit jaar is de één jaar durende pilot voor thuismonitoring COPD gestart. Vorige week vond de eerste, tussentijdse evaluatie plaats. Patiënten, longartsen, longverpleegkundigen en huisartsen zijn positief. COPD-patiënt meneer Ronk deed mee: “Thuismonitoring is voor mij onmisbaar ..... Lees meer

Actueel inzicht in beschikbare wijkverpleging

28 september 2022|

Op 7 september vond de vierde bijeenkomst 'herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging' plaats. Wijkverpleegkundigen en bestuurders gingen met Linda Gottenkieny, programmamanager Acute en Chronische zorg, en Suzanne Verburg, transferverpleegkundige Centraal Coördinatiepunt, in gesprek over de lopende en komende projecten rondom de acute wijkverpleging in Zoetermeer. Ook spraken ze over hoe Zoetermeer actueel inzicht kan krijgen in de beschikbare wijkverpleging. De ideeën rondom een herinrichting van het aanvraagproces vanuit de huisartsen werden uitgewisseld: een eerste stap naar de voorbereiding voor regionaal capaciteitsmanagement. Verbeteren aanvraag wijkverpleging ..... Lees meer

Cardia en WoonZorgcentra Haaglanden lid van Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer

28 september 2022|

De Gezondheidsregio Zoetermeer verwelkomt Cardia en WoonZorgcentra Haaglanden als nieuwe leden van de Vereniging. Bestuurder Henriëtte Bertels vertelt waarom Cardia graag meewerkt aan een gezonde regio in Zoetermeer. Waarom vinden jullie het belangrijk om aan te sluiten bij de Vereniging? "In ons verpleeghuis Floriadehof in Rokkeveen merken we hoe de druk op de ouderenzorg groeit. Wij hebben voor Floriadehof te maken met een wachttijd die inmiddels bijna twee jaar is. Casemanagers nemen geen nieuwe cliënten meer aan – een onhoudbare ..... Lees meer

Jong en oud in beweging tijdens de Beweeg- en Preventiedag!

20 september 2022|

Netwerk voor Beweging organiseerde afgelopen vrijdag verschillende activiteiten voor de inwoners van Zoetermeer om samen het plezier van bewegen te ervaren en meer te leren over gezonde voeding. Er werd gesport onder begeleiding van niemand minder dan Olga Commandeur, gezond geluncht met de wethouder en verschillende andere sport- en spelactiviteiten gedaan. Al met al een zeer geslaagde en sportieve dag! #nationalesportweek #sportenbeweging #netwerkvoorbeweging #gezondheid #preventie #zorgenwelzijn #sporten #gezonderegiozoetermeer #gezondheidsregiozoetermeer #zoetermeer2025 Met dank aan: Gemeente Zoetermeer, Basalt, Therapeuticum Aurum, Beweegpark Noord Aa, inZet - Zoetermeer, Gezondheidscentrum Corporalis, In beweging, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Reinier Haga Orthopedisch ..... Lees meer

Inwoners Zoetermeer uitgenodigd om mee te praten over heropening SEH LLZ

15 september 2022|

De SEH van het LangeLand Ziekenhuis is vanaf 1 oktober weer 24/7 geopend. We praten de inwoners van Zoetermeer daarover bij in een bijeenkomst. Woont u in Zoetermeer en wilt u meepraten? Bekijk de visual 👇 voor meer informatie en meld u aan via info@llz.nl.   http://https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6976151338376175616/

Beweeg- en Preventiedag 16 september

7 september 2022|

Kom in beweging tijdens de Beweeg- & Preventiedag op vrijdag 16 september! Zoveel mogelijk inwoners laten genieten van sporten en sportief bewegen: dat is waar de Nationale Sportweek om draait. Daarom organiseert het Netwerk voor Beweging een dag om het plezier van bewegen te ervaren en meer te leren over gezonde voeding. Kom met ons in beweging en zegt het voort!   DEF Flyer 16 september Beweeg en preventiedag Zoetermeer

Stoptober in Zoetermeer

6 september 2022|

Stoptober in Zoetermeer Oktober is Stoptober: samen 28 dagen niet roken in oktober. Daarom zetten SGZ en de Preventiecoalitie Zoetermeer dit najaar samen het thema stoppen met roken extra in the spotlights. Groepscursus Rookvrij! Ook jij? Inwoners van Zoetermeer die willen stoppen met roken kunnen meedoen met de cursus Rookvrij! Ook jij? Dit is een groepscursus, want: samen stoppen werkt beter. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten en wordt voor de meeste patiënten vergoed (voor ketenzorgpatienten vanuit ketenzorgbudget, voor overige patiënten via zorgverzekeraar). Op de volgende data gaat ..... Lees meer

Preventie tijdens Nationale Sportweek Zoetermeer

22 augustus 2022|

“Bewegen is gezond, maar niet voor iedereen gemakkelijk of natuurlijk,” zegt Joriet Schneider. Joriet is huisarts en leefstijlarts bij Therapeuticum Aurum in Buytenwegh. “Het voorkomen van ziektes (preventie) is een breed begrip, maar het start met in beweging komen,” legt Joriet uit. “Gezondere voeding, meer bewegen, minder stress en voldoende slaap zorgen ervoor dat je gezonder bent én je ook beter voelt.” Maar hoe doe je dat? Het netwerk voor beweging Zoetermeer 2025 organiseert daarom verschillende activiteiten om inwoners in ..... Lees meer

Zoetermeer 2025 zoekt nieuwe programmadirecteur

22 augustus 2022|

Vanuit Zoetermeer 2025 zijn wij op zoek naar een bevlogen, verbindende en energieke programmadirecteur/directeur van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. Wil jij bijdragen aan toekomstbestendige zorg binnen dé landelijke proeftuin Zoetermeer? Samen met betrokken organisaties, inwoners, bestuurders en professionals bouwt hij/zij verder aan het programma Zoetermeer 2025 en het inrichten en uitbouwen van de vereniging. Want elke inwoner van Zoetermeer heeft recht op een zo gezond mogelijk leven. Bekijk de volledige vacature hier.

Tijdelijke sluiting SEH LangeLand Ziekenhuis

22 augustus 2022|

Vanwege de combinatie van landelijke krapte op de arbeidsmarkt en ziekteverzuim, is er een tekort aan gespecialiseerd personeel (SEH-artsen) ontstaan op de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis. Daarom is besloten om de afdeling drie dagen in de week te sluiten (dinsdag 8.00 uur tot vrijdag 8.00 uur) van 2 augustus tot 1 oktober 2022. Tot dusver heeft de sluiting niet voor problemen gezorgd bij omringende hospitalen. In de toekomst zal het LangeLand Ziekenhuis 24/7 spoedzorg blijven houden met ..... Lees meer

Lea Bouwmeester wordt kwartiermaker inwonerparticipatie

20 juli 2022|

Vanaf 1 september verwelkomen we Lea Bouwmeester als kwartiermaker inwoner/ burgerparticipatie gezonde regio Zoetermeer! “Mensen een stem geven die niet de sterkste positie hebben, dat is wat mij drijft,” aldus Lea. “Net zoals het zoeken naar verbetering, verbinding en vernieuwing.” Lea gaat, samen met ons, aan de slag om de kamer van inwoners binnen de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer op te zetten en in te richten. Ze gaat in kaart brengen hoe de Vereniging inwoners gaat betrekken en is de verbinder ..... Lees meer

Programmadirecteur Heleen van Nispen vertrekt

7 juli 2022|

Heleen van Nispen vertrekt als programmadirecteur Zoetermeer 2025 en directeur Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. Per 1 oktober start ze als lid Raad van Bestuur van ouderenorganisatie Groenhuysen in de regio Roosendaal. Van Nispen was ruim 4 jaar betrokken bij de regionale samenwerking in Zoetermeer. Heleen van Nispen: “Dit is een moeilijke beslissing voor me geweest. Ik werk met heel veel plezier in de regio Zoetermeer en heb me met veel passie ingezet voor de intensivering van de regionale samenwerking. Het is ..... Lees meer

Apothekers in actie voor gezonde leefstijl

21 juni 2022|

Apothekers in Zoetermeer geven de komende maanden medicijnen mee in speciale tassen met de boodschap ‘We zijn zelf het medicijn’. Ze vragen hiermee aandacht voor het verband tussen leefstijl en dementie. “Je kan zelf de kans op dementie verkleinen door drie eenvoudige adviezen op te volgen,” zegt Renée Peeters, apotheker in Rokkeveen-Oost. “Blijf nieuwsgierig, eet gezond en beweeg regelmatig. Het is belangrijk om zoveel mogelijk inwoners van Zoetermeer dit mee te geven. Daar dragen we als apothekers graag ons steentje aan ..... Lees meer