Nieuws2021-05-26T11:37:26+00:00

Gezondheid risicogroepen verbeteren door preventie

15 juli 2021|

Met vereende krachten is de afgelopen maanden in Zoetermeer een aanvraag voor een Preventiecoalitie opgesteld. Doel is om de gezondheid van risicogroepen te verbeteren. De Preventiecoalitie in Zoetermeer is een initiatief van de gemeente, GGD Haaglanden, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties. Annemiek Smulders (gemeente Zoetermeer), Bernadette Bos - van Basten Batenburg (GGD Haaglanden) en Tijs van Hoek (CZ) vertellen er meer over. Van ziekte naar gezondheid Positieve gezondheid is het leidende principe in het werk van Bernadette Bos - van ..... Lees meer

MESO-pilot in Seghwaert draait goed

15 juli 2021|

Vanuit gezondheidscentrum Seghwaert in Zoetermeer loopt een landelijke pilot met een nieuwe zorgvorm voor ouderen. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde en is een aanvulling op de huisartsenpraktijk. In de MESO-pilot krijgen kwetsbare ouderen extra ondersteuning. Alle huisartspraktijken in Zoetermeer verwijzen ouderen door naar het MESO-team dat in oktober 2020 van start ging. Verpleegkundigen Diana Groot Zwaaftink en Rita Kiggen, secretaresse Janet Reuvekamp en projectleider Mirjam Biemans lichten de pilot toe op de website van MESO-zorg. https://www.mesozorg.nl/meso-pilots/rondje-regio-meso-succes-in-zoetermeer/

inZet: voor alle Zoetermeerders met een hulpvraag

15 juli 2021|

inZet, met een kleine i en een hoofdletter Z, is het nieuwe samenwerkingsverband voor ondersteuning, welzijn en preventieve jeugdhulp in Zoetermeer. “We zijn er voor iedereen met een zorg- of hulpvraag én voor iedereen die iets wil doen of betekenen voor een ander,” vertelt Lenny Althof, directeur Palet Welzijn. Palet Welzijn is een van de negen organisaties die de coöperatie hebben opgericht. Ook inZet werkt aan een gezonde regio in Zoetermeer. Bouwen aan inZet Sinds 1 mei 2021 verbindt inZet ..... Lees meer

“Samen beroertes voorkomen en genezen in Zoetermeer”

28 mei 2021|

Samenwerken zit in de cultuur van Zoetermeer. Al jaren wordt intensief samengewerkt in de regionale zorgnetwerken.Annemieke Schipper is verpleegkundig specialist neurologie bij het LangeLand Ziekenhuis. Sinds 2013 is ze ketenregisseur voor de CVA-zorg in Zoetermeer. “Samenwerken binnen een netwerk is ontzettend leuk en leerzaam.” Annemieke Schipper: "Het zou mooi zijn als we het zorgnetwerk de komende jaren kunnen uitbouwen naar een netwerk voor zorg en welzijn." Zorgketens in Zorghart In Zoetermeer bestaat het samenwerkingsverband Zorghart. Daarin werken verschillende ..... Lees meer

“De juiste zorg op de juiste plaats voor iedere cliënt, daar doe je het voor”

28 mei 2021|

Eerste ervaringen van het Centraal Coördinatiepunt Het Centraal Coördinatiepunt helpt bij triage, advies en plaatsing van (kwetsbare) ouderen die een ongepland tijdelijk verblijf nodig hebben. Verwijzers in Zoetermeer bellen één telefoonnummer. Maar wie zitten er achter dat nummer? Overdag denken Marloes Bruinsma en Suzanna Verburg van Zorgpension met verwijzers mee; ’s avonds zijn dat Nathalie Brugging en haar collega’s van het verpleegkundig team van Veilig Thuis. Wat zijn hun eerste ervaringen? Marloes Bruinsma, Nathalie Brugging en Suzanna Verburg Zorgpension ..... Lees meer

Stand van zaken chronische en acute zorg

28 mei 2021|

Op 25 en 27 mei 2021 vonden twee online informatiebijeenkomsten plaats waarin zorg- en hulpverleners elkaar bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen Zoetermeer 2025 op chronische zorg en acute zorg. Het waren twee geslaagde en drukbezochte informatiebijeenkomsten, met veel suggesties en inspiratie. De presentaties van de bijeenkomsten vind je hier (chronische zorg,  25 mei) en hier (acute zorg, 27 mei). Chronische zorg Tijdens de bijeenkomst over chronisch zorg (25 mei) gaf adviseur Rutger Leer een update over de regionale ICT-agenda. ..... Lees meer

Zoetermeer is ICT-puzzel aan het leggen

30 april 2021|

Een goede, digitale uitwisseling van gegevens tussen alle patiënten, professionals en organisaties is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van zorg en welzijn. Dat vraagt om centrale afspraken, inrichting, uitvoering en coördinatie om deze informatie-uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Hoe pakken we dat aan in de regio Zoetermeer? Welke prioriteiten zijn er? En wanneer valt het wel onder Zoetermeer 2025 en wanneer niet? Het was onderwerp van gesprek tijdens een sessie op dinsdag 13 april met ..... Lees meer

Aandacht voor gezonde regio bij gemeente Zoetermeer

30 april 2021|

De gemeente is een betrokken partner van de beweging naar een gezonde regio in Zoetermeer. Wethouder Ingeborg ter Laak en beleidsadviseur Rishma van Vliet zijn lid van de regiegroep. In de regiegroep zitten bestuurders van alle betrokken organisaties. De regiegroep neemt besluiten en is eindverantwoordelijk voor het programma Zoetermeer 2025. Een afvaardiging van de regiegroep sprak op vrijdag 26 maart Zoetermeer 2025 met de burgemeester en wethouders van Zoetermeer en op woensdag 7 april met de gemeenteraad. Aandacht voor laaggeletterden De ..... Lees meer

Acute zorg Zoetermeer in ontwikkeling

28 april 2021|

Een van de prioriteiten van een gezonde regio in Zoetermeer is de acute zorg. Het doel is de acute zorg in Zoetermeer in de toekomst voor alle inwoners toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. In de regio zijn al verschillende initiatieven in gang gezet. De projectgroepen rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek (ZOJP) hebben daar de afgelopen twee jaar keihard aan gewerkt. Wat gebeurt er binnen Zoetermeer allemaal op het gebied van acute zorg? Met man en ..... Lees meer

Zorgrobot helpt bij de structuur van de dag

28 april 2021|

  Mevrouw Van Halderen en haar zorgrobot Emmerie. Vernieuwing is belangrijk om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Een zorgrobot kan bijvoorbeeld helpen. “De robot luistert, praat en helpt bij het nemen van medicijnen en bewegen,” vertelt Caroline Gootjes, wijkverpleegkundige bij Vierstroom Zorg Thuis onderdeel van ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis. “Het zorgt ervoor dat licht dementerende of psychiatrische cliënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.” Emmerie is de zorgrobot van mevrouw Van Halderen. Door haar lichte ..... Lees meer

Centraal Coördinatiepunt gestart

25 maart 2021|

Verwijzers in Zoetermeer kunnen voortaan één telefoonnummer bellen als zij ongepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben. Het Centraal Coördinatiepunt helpt bij triage, advies en plaatsing van patiënten bij wie het thuis even niet meer gaat. Huisartsen en praktijkverpleegkundigen geven aan dat fijn is dat ze niet meer zelf elk loket hoeven te bellen om te vragen of er plaats is voor hun patiënt. Een team van transferverpleegkundigen denkt met hen mee en heeft inzicht in welke bedden ..... Lees meer

Pilot REO-bedden voor kwetsbare ouderen

23 maart 2021|

Mevrouw Veldweg is 90 jaar en woont zelfstandig thuis. De laatste tijd is ze verward en gedesoriënteerd. Ze heeft verschillende pijnklachten en is al meerdere keren gevallen. Deze ochtend ligt ze uren op de grond voordat een van haar kinderen haar vindt. Haar huisarts Thijs Blaauw constateert een urineweginfectie en besluit een opname aan te vragen voor een REO-bed (Regionaal Expertisecentrum Ouderen). Het REO zorgt voor een vangnet als het thuis even niet meer gaat. Specialisten in de ouderenzorg begeleiden ..... Lees meer

Urgentie in beeld

25 februari 2021|

De werkgroep Stadsbeeld heeft de noodzaak om de zorg en welzijn te verbeteren in beeld gebracht. Anne-Claire Joon, beleidssecretaris bij Fundis, is voorzitter van de werkgroep. “Met alle partijen hebben we een beeld gevormd van de huidige én de toekomstige zorgvraag. In deze eerste stap hebben we met name de ontwikkelingen in bevolkingsgroei gekoppeld aan de vraag om acute zorg.” Joon neemt ons mee door de belangrijkste conclusies van het rapport. Meer chronische aandoeningen “De urgentie springt eruit,” vertelt Joon. ..... Lees meer

Pilot REO-bedden gestart voor 10 huisartsen

25 februari 2021|

Maandag 15 februari is het eerste deel gestart van de pilot rondom het verbeteren van de spoedzorg voor kwetsbare ouderen in Zoetermeer. Tien huisartsen kunnen vanaf dat moment patiënten die voldoen aan de criteria doorsturen naar het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO). Het REO stelt – alleen voor deze deelnemende huisartsen – twee bedden beschikbaar voor kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen Zorgverleners in de regio Zoetermeer staan de komende jaren voor een enorme uitdaging. De regio vergrijst, sneller nog dan de rest van ..... Lees meer

Roos Mesman kwartiermaker spoedzorg kwetsbare ouderen

25 februari 2021|

Vanaf 8 februari is Roos Mesman kwartiermaker acute zorg kwetsbare ouderen. De organisatieadviseur en gezondheidswetenschapper is een bekende in Zoetermeer. Ze werkte als programmamanager voor de Reinier Haga Groep en ondersteunde het afgelopen jaar het LangeLand Ziekenhuis bij de poliklinieken. Nu gaat ze aan de slag voor de spoedzorg in Zoetermeer. En daar kijkt Mesman naar uit. “Er zijn de afgelopen jaren al een heleboel mooie stappen gezet. Daar bouwen we op voort.” “We zetten groots in maar beginnen klein,” ..... Lees meer

Spoedzorg voor kwetsbare ouderen

15 februari 2021|

Steeds meer kwetsbare ouderen gaan een beroep doen op de acute zorg. En hun zorgvraag is niet altijd even duidelijk. “Het zijn kwetsbare ouderen die tussen wal en schip vallen, die niet in de hokjes van de huidige gezondheidszorg passen,” vertelt huisarts Nicole Zwaga. “Voor deze groep willen we een vangnet creëren als het thuis even niet meer gaat. En daarmee onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames voorkomen.” Maandag 15 februari start de pilot rondom het verbeteren van de spoedzorg voor kwetsbare ..... Lees meer

Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht

10 februari 2021|

Zorgaanbieders in Zoetermeer hebben op woensdag 10 februari de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht. Met de vereniging gaan ze gezamenlijk verbeteringen voor de gezondheidszorg in de regio oppakken. De manier waarop zorgaanbieders dat doen, met financiers en burgers, is uniek in Nederland. Oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis, GGZ-instellingen Parnassia Groep en Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. De Vereniging Gezondheidsregio ..... Lees meer

Gezonde regio Zoetermeer weer stap verder

13 januari 2021|

Zes werkgroepen presenteerden in een online event met ruim 70 zorgverleners de belangrijkste punten uit hun onderwerpen voor de zorg van de toekomst: acute zorg, chronische zorg en oncologische en palliatieve zorg. Wethouder Ingeborg ter Laak en bestuursvoorzitters Ruben Wenselaar (Menzis) en Joep de Groot (CZ) waren digitaal aanwezig. “Ik ben erg onder de indruk van jullie plannen,” zei Ter Laak. De bijeenkomst is integraal terug te zien op www.samennaargezond.nl/finish/. Daar staan ook de eindontwerpen en video’s die zijn gemaakt.

Zoetermeer Tweedaagse

7 oktober 2020|

Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober 2020 gingen ruim 90 professionals uit de zorg en welzijn, bestuurders en directeuren uit 16 organisaties -volledig online- met elkaar in gesprek over de toekomst van de zorg in het algemeen en specifiek over de acute, chronische en oncologische zorg. “De juiste zorg op de juiste plek, dat kan alleen maar samen,” verklaarde wethouder Ingeborg ter Laak in een openingsvideo. “Dat hebben we nodig om de zorg voor de inwoners van Zoetermeer ook ..... Lees meer