Nieuws2022-08-04T11:15:03+00:00

Werkconferentie jaar van chronische zorg en preventie

20 januari 2022|

Save the date! In het jaar 2022 ligt de nadruk van de beweging naar een gezonde regio in Zoetermeer op preventie en chronische zorg. Op woensdag 23 maart organiseren we als aftrap van het jaar een werkconferentie met en voor alle betrokkenen. De bijeenkomst staat in het teken van de visie en doelen van chronische zorg, de vertaling hiervan naar de praktijk, de start van de community up aanpak van preventie en inspirerende voorbeelden van binnen en buiten de regio. Inspireren, leren en ..... Lees meer

Gezond leven makkelijk maken in Zoetermeer

13 januari 2022|

Preventiecoalitie verbindt en stimuleert initiatieven Gezond leven lijkt heel vanzelfsprekend, maar lukt niet iedereen om verschillende redenen. Als gezond leven makkelijker wordt gemaakt, lukt dit beter. Bijvoorbeeld omdat verschillende chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten minder vaak of minder zwaar voorkomen. Aandacht voor een gezonde leefstijl heeft bovendien ook een positieve invloed op het leven van mensen zelf. Verschillende organisaties in Zoetermeer gaan daarom samenwerken in een Preventiecoalitie om samen met inwoners te werken aan een gezonder leven ..... Lees meer

Huisartsen Spoedpost en Dienstapotheek terug in Centrum Acute Zorg

7 december 2021|

Verbouwing Centrum Acute Zorg afgerond Op woensdag 8 december 2021 verhuizen de Huisartsen Spoedpost Zoetermeer en de Dienstapotheek Zoetermeer terug naar het Centrum Acute Zorg (LangeLand Ziekenhuis, ingang Brechtzijde). Vanaf 17.00 uur op 8 december kunnen patiënten die acute huisartsen spoedzorg nodig hebben dus weer terecht op de vertrouwde locatie. Let wel: de Huisartsen Spoedpost werkt nog steeds alleen op afspraak. In het Centrum Acute Zorg is de afgelopen maanden wel het een en ander veranderd. De ruimte is overzichtelijker ..... Lees meer

De boodschap van Zoetermeer 2025 in een visueel jasje

25 november 2021|

Het Nederlandse zorglandschap heeft te maken met een flink groeiende zorgkloof. De vraag naar zorg en welzijn blijft stijgen, terwijl het beschikbare aanbod niet groeit. Dit is in Zoetermeer niet anders. Aan de ene kant zien we dat de kosten in de zorg en welzijn stijgen, met een mogelijk onbetaalbare zorg in de toekomst. We zien een verdubbeling in het aantal chronisch zieken door een ongezonde leefstijl. De vergrijzing speelt een grote rol, aangezien inwoners van Zoetermeer steeds ouder worden. ..... Lees meer

Onze prioriteiten voor 2022

25 november 2021|

2021 was het jaar van de oprichting van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer, de inrichting van het programma Zoetermeer 2025 en de realisatie van de eerste acties voor de acute zorg voor kwetsbare ouderen. Met de oprichting van de Vereniging en het programmaplan Zoetermeer 2025 is een stevige basis gelegd voor de regionale samenwerking die nodig is om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en welzijn in Zoetermeer in de toekomst te garanderen. Hoewel alles met elkaar samenhangt is ..... Lees meer

Tijdige signalering kwetsbare ouderen door praktijkverpleegkundigen ouderenzorg

25 november 2021|

“Het blijft lastig kwetsbare ouderen tijdig op te merken” Een kijkje bij een praktijkverpleegkundige ouderenzorg Mirjam Kloet werkt als praktijkverpleegkundige ouderenzorg voor vier huisartsenpraktijken in Zoetermeer. “Ik ga op huisbezoek bij thuiswonende ouderen die (meer) hulp nodig hebben, met als doel de situatie in kaart te brengen en samen waar nodig problemen op welzijns- of medisch niveau op te lossen of te voorkomen.” Dat doet Mirjam op verzoek van de huisarts, de patiënt zelf of iemand uit de omgeving van ..... Lees meer

Laatste ontwikkelingen acute zorg

27 oktober 2021|

Het is inmiddels een jaar geleden dat we zijn gestart met de actielijn acute zorg onder het programma Zoetermeer 2025. Met deze actielijn bouwen we voort op de initiatieven rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Op 30 september 2021 vond weer een online informatiesessie acute zorg plaats. Tijdens de sessie praatte zorg- en hulpverleners elkaar bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de REO-bedden, het Centraal Coördinatiepunt, de samenwerking tussen de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp, multifunctionele ..... Lees meer

Tussentijdse REO-evaluatie: klein begonnen, stapsgewijze opschaling

27 oktober 2021|

Op 15 februari dit jaar is de pilot met de REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen)  voor een kleine groep huisartsen gestart. Niet lang daarna, tegelijkertijd met de start van het Centraal Coordinatiepunt, is de pilot breder getrokken: alle verwijzers in de regio Zoetermeer kunnen patiënten doorsturen naar de REO-bedden. Tot nu toe zijn 12 patiënten opgenomen geweest. Wat hebben de REO-bedden de afgelopen maanden opgeleverd en wat zijn dingen die we gaan verbeteren voor het vervolg? De REO-bedden zijn bedoeld voor ..... Lees meer

Passende zorg door Advance Care Planning

27 oktober 2021|

“Als wij weten wat belangrijk is voor de patiënt, kunnen we ook beter voor hem of haar zorgen,” zegt Ingeborg van der Jagt, kaderarts palliatieve zorg in Zoetermeer. “Het bespreekbaar maken van de wensen van de patiënt en de (on)mogelijkheden in de laatste levensfase is ontzettend belangrijk.” Ingeborg vertelt over het belang van Advance Care Planning (ACP), hoe palliatieve zorg vorm krijgt in de regio en over haar visie op de toekomst. "Als wij weten wat belangrijk is voor ..... Lees meer

Extra aandacht voor ouderen

1 oktober 2021|

Vandaag is het Nationale Ouderendag. Tijd voor een #shoutoud! Op deze speciale dag spreken we ook onze waardering uit naar iedereen die zich inzet voor ouderen, van zorgprofessionals tot hulpverleners, van mantelzorgers tot vrijwilligers. Binnen het programma Zoetermeer2025 besteden we extra aandacht aan de groep (kwetsbare) ouderen. We zetten ons in voor een goede samenwerking in de zorg en welzijn voor ouderen. Zo verbeteren we de spoedzorg voor kwetsbare ouderen. Er is een Centraal Coördinatiepunt gekomen dat huisartsen kunnen bellen ..... Lees meer

Stichting Piëzo: inzetten op preventie door focus op welzijn

29 september 2021|

Het vergroten van het welzijn van Zoetermeerders door te werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Zo omschrijft Mirjam van Bijnen de doelen van stichting Piëzo. Als directeur en een van de initiatiefnemers van de stichting, zet Mirjam zich in voor inwoners van Zoetermeer die gedeeltelijk of geheel ‘buiten’ de samenleving staan of dreigen te komen. Piëzo stimuleert, ondersteunt en begeleidt hen met participatie, integratie en emancipatie. De individuele behoeften en kwaliteiten van iedere inwoner staan hierin centraal. Mirjam en haar ..... Lees meer

Project capaciteitsmanagement van start

29 september 2021|

Halverwege september hebben de eerste kick-off sessies plaatsgevonden van het project capaciteitsmanagement. Dertien zorgorganisaties aan hebben aan deze start deelgenomen. De betrokken organisaties gaan gezamenlijk aan de slag om de beschikbare capaciteit van zowel wijkverpleging als beschikbare bedden in de regio inzichtelijk te maken en te managen. Daarmee is het project capaciteitsmanagement onderdeel van de actielijn Gezondheidsverkeerstoren, dat als hét digitale verzamelpunt van data gaat functioneren rondom zorg en welzijn voor de regio Zoetermeer. Eén centraal data-verzamelpunt Wat is er nodig ..... Lees meer

Tijdelijke locatie HAP en DAP

29 september 2021|

De Spoedeisende Hulp (SEH), Huisartsenpost (HAP) en Dienstapotheek (DAP) zijn gestart met een verbouwing in het Centrum Acute Zorg. Het doel is om de kwaliteit en bereikbaarheid van spoedzorg op peil te houden en verder te verbeteren. Er wordt één gezamenlijke balie voor SEH en HAP gemaakt en de indeling wordt verbeterd voor bezoekers en medewerkers. De Huisartsenpost maakt tijdens de verbouwing gebruik van de praktijkruimtes van de huisartsen in Gezondheidscentrum De Leyens (op de eerste etage). De Dienstapotheek verzorgt ..... Lees meer

Online triage ‘Moet ik naar de dokter?’ succesvol

29 september 2021|

Wanneer bel je naar de Huisartsenpost (HAP) en wanneer juist niet? Het aantal telefoontjes dat bij de HAP Zoetermeer en Spoedeisende Hulp (SEH) binnenkomt groeit enorm. Bovendien blijkt dat het voor inwoners lang niet altijd duidelijk is wat de HAP of de SEH precies doet. Dat zorgt ervoor dat mensen met echt medische spoed klachten langer moeten wachten dan wenselijk is. Om de zorgvraag aan de HAP te verlagen, zijn de afgelopen maanden verschillende maatregelen genomen en acties uitgevoerd, waaronder ..... Lees meer

Gezondheid risicogroepen verbeteren door preventie

15 juli 2021|

Met vereende krachten is de afgelopen maanden in Zoetermeer een aanvraag voor een Preventiecoalitie opgesteld. Doel is om de gezondheid van risicogroepen te verbeteren. De Preventiecoalitie in Zoetermeer is een initiatief van de gemeente, GGD Haaglanden, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties. Annemiek Smulders (gemeente Zoetermeer), Bernadette Bos - van Basten Batenburg (GGD Haaglanden) en Tijs van Hoek (CZ) vertellen er meer over. Van ziekte naar gezondheid Positieve gezondheid is het leidende principe in het werk van Bernadette Bos - van ..... Lees meer

MESO-pilot in Seghwaert draait goed

15 juli 2021|

Vanuit gezondheidscentrum Seghwaert in Zoetermeer loopt een landelijke pilot met een nieuwe zorgvorm voor ouderen. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde en is een aanvulling op de huisartsenpraktijk. In de MESO-pilot krijgen kwetsbare ouderen extra ondersteuning. Alle huisartspraktijken in Zoetermeer verwijzen ouderen door naar het MESO-team dat in oktober 2020 van start ging. Verpleegkundigen Diana Groot Zwaaftink en Rita Kiggen, secretaresse Janet Reuvekamp en projectleider Mirjam Biemans lichten de pilot toe op de website van MESO-zorg. https://www.mesozorg.nl/meso-pilots/rondje-regio-meso-succes-in-zoetermeer/

inZet: voor alle Zoetermeerders met een hulpvraag

15 juli 2021|

inZet, met een kleine i en een hoofdletter Z, is het nieuwe samenwerkingsverband voor ondersteuning, welzijn en preventieve jeugdhulp in Zoetermeer. “We zijn er voor iedereen met een zorg- of hulpvraag én voor iedereen die iets wil doen of betekenen voor een ander,” vertelt Lenny Althof, directeur Palet Welzijn. Palet Welzijn is een van de negen organisaties die de coöperatie hebben opgericht. Ook inZet werkt aan een gezonde regio in Zoetermeer. Bouwen aan inZet Sinds 1 mei 2021 verbindt inZet ..... Lees meer

“Samen beroertes voorkomen en genezen in Zoetermeer”

28 mei 2021|

Samenwerken zit in de cultuur van Zoetermeer. Al jaren wordt intensief samengewerkt in de regionale zorgnetwerken.Annemieke Schipper is verpleegkundig specialist neurologie bij het LangeLand Ziekenhuis. Sinds 2013 is ze ketenregisseur voor de CVA-zorg in Zoetermeer. “Samenwerken binnen een netwerk is ontzettend leuk en leerzaam.” Annemieke Schipper: "Het zou mooi zijn als we het zorgnetwerk de komende jaren kunnen uitbouwen naar een netwerk voor zorg en welzijn." Zorgketens in Zorghart In Zoetermeer bestaat het samenwerkingsverband Zorghart. Daarin werken verschillende ..... Lees meer

“De juiste zorg op de juiste plaats voor iedere cliënt, daar doe je het voor”

28 mei 2021|

Eerste ervaringen van het Centraal Coördinatiepunt Het Centraal Coördinatiepunt helpt bij triage, advies en plaatsing van (kwetsbare) ouderen die een ongepland tijdelijk verblijf nodig hebben. Verwijzers in Zoetermeer bellen één telefoonnummer. Maar wie zitten er achter dat nummer? Overdag denken Marloes Bruinsma en Suzanna Verburg van Zorgpension met verwijzers mee; ’s avonds zijn dat Nathalie Brugging en haar collega’s van het verpleegkundig team van Veilig Thuis. Wat zijn hun eerste ervaringen? Marloes Bruinsma, Nathalie Brugging en Suzanna Verburg Zorgpension ..... Lees meer

Stand van zaken chronische en acute zorg

28 mei 2021|

Op 25 en 27 mei 2021 vonden twee online informatiebijeenkomsten plaats waarin zorg- en hulpverleners elkaar bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen Zoetermeer 2025 op chronische zorg en acute zorg. Het waren twee geslaagde en drukbezochte informatiebijeenkomsten, met veel suggesties en inspiratie. De presentaties van de bijeenkomsten vind je hier (chronische zorg,  25 mei) en hier (acute zorg, 27 mei). Chronische zorg Tijdens de bijeenkomst over chronisch zorg (25 mei) gaf adviseur Rutger Leer een update over de regionale ICT-agenda. ..... Lees meer

Zoetermeer is ICT-puzzel aan het leggen

30 april 2021|

Een goede, digitale uitwisseling van gegevens tussen alle patiënten, professionals en organisaties is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van zorg en welzijn. Dat vraagt om centrale afspraken, inrichting, uitvoering en coördinatie om deze informatie-uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Hoe pakken we dat aan in de regio Zoetermeer? Welke prioriteiten zijn er? En wanneer valt het wel onder Zoetermeer 2025 en wanneer niet? Het was onderwerp van gesprek tijdens een sessie op dinsdag 13 april met ..... Lees meer

Aandacht voor gezonde regio bij gemeente Zoetermeer

30 april 2021|

De gemeente is een betrokken partner van de beweging naar een gezonde regio in Zoetermeer. Wethouder Ingeborg ter Laak en beleidsadviseur Rishma van Vliet zijn lid van de regiegroep. In de regiegroep zitten bestuurders van alle betrokken organisaties. De regiegroep neemt besluiten en is eindverantwoordelijk voor het programma Zoetermeer 2025. Een afvaardiging van de regiegroep sprak op vrijdag 26 maart Zoetermeer 2025 met de burgemeester en wethouders van Zoetermeer en op woensdag 7 april met de gemeenteraad. Aandacht voor laaggeletterden De ..... Lees meer

Acute zorg Zoetermeer in ontwikkeling

28 april 2021|

Een van de prioriteiten van een gezonde regio in Zoetermeer is de acute zorg. Het doel is de acute zorg in Zoetermeer in de toekomst voor alle inwoners toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. In de regio zijn al verschillende initiatieven in gang gezet. De projectgroepen rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek (ZOJP) hebben daar de afgelopen twee jaar keihard aan gewerkt. Wat gebeurt er binnen Zoetermeer allemaal op het gebied van acute zorg? Met man en ..... Lees meer

Zorgrobot helpt bij de structuur van de dag

28 april 2021|

  Mevrouw Van Halderen en haar zorgrobot Emmerie. Vernieuwing is belangrijk om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Een zorgrobot kan bijvoorbeeld helpen. “De robot luistert, praat en helpt bij het nemen van medicijnen en bewegen,” vertelt Caroline Gootjes, wijkverpleegkundige bij Vierstroom Zorg Thuis onderdeel van ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis. “Het zorgt ervoor dat licht dementerende of psychiatrische cliënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.” Emmerie is de zorgrobot van mevrouw Van Halderen. Door haar lichte ..... Lees meer

Centraal Coördinatiepunt gestart

25 maart 2021|

Verwijzers in Zoetermeer kunnen voortaan één telefoonnummer bellen als zij ongepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben. Het Centraal Coördinatiepunt helpt bij triage, advies en plaatsing van patiënten bij wie het thuis even niet meer gaat. Huisartsen en praktijkverpleegkundigen geven aan dat fijn is dat ze niet meer zelf elk loket hoeven te bellen om te vragen of er plaats is voor hun patiënt. Een team van transferverpleegkundigen denkt met hen mee en heeft inzicht in welke bedden ..... Lees meer