Nieuws2022-08-04T11:15:03+00:00

Thuiszorgorganisaties onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden in Zoetermeer

30 maart 2022|

Op 10 maart vond de vervolgbijeenkomst herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging plaats. Een groot aantal Zoetermeerse thuiszorgorganisaties hebben zich gebogen over uitdagingen met betrekking tot betere benutting en inzet van personele capaciteit, beter in- en overzicht krijgen in beschikbare wijkverpleging om doorverwijzingen voor huisartsen gemakkelijker te maken, innovatie en kennisdeling en het zoeken naar de balans tussen noodzakelijke en wenselijke zorg. Over twee dingen waren de organisaties het eens: betere benutting van capaciteit vraagt meer samenwerking (en minder concurrentie) en elkaar ..... Lees meer

Werkconferentie preventie en chronische zorg 23 maart

30 maart 2022|

Impuls aan gezonde regio Zoetermeer Woensdag 23 maart 2022 namen ruim 120 professionals uit de zorg en welzijn uit Zoetermeer deel aan een online werkconferentie over preventie en chronische zorg. Met als thema ‘anders kijken, anders doen’ deelden deelnemers ervaringen en inspiratie voor een gezonde regio in Zoetermeer. Zonder uitzondering delen zij één passie: het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zoetermeer. De bijeenkomst werd georganiseerd door Zoetermeer 2025. Kijk hier de werkconferentie terug! Met ..... Lees meer

Overbruggen wachttijd door Ervaringsdeskundigen GGZ

29 maart 2022|

Overbruggen GGZ wachttijd met ervaringsdeskundigen Tijdens de wijksamenwerkingsverbanden van februari 2022 heeft de pool van ervaringsdeskundigen GGZ zichzelf voorgesteld aan zorgverleners in de wijk. Patiënten die op de wachtlijst staan voor de GGZ, kunnen, ter overbrugging, herstelcursussen van een ervaringsdeskundige volgen. De pool van ervaringsdeskundigen GGZ bestaat uit 10 bevlogen trainers die door hun ervaring in de GGZ goed aansluiten bij de patiënten die op de wachtlijst staan. Ze bieden verschillende trainingen aan. De trainingen hebben als rode draad dat ze ..... Lees meer

Regionale agenda op ICT en digitalisering

22 februari 2022|

Informatietechnologie speelt een steeds grotere rol in zorg en welzijn. ICT en digitalisering helpen ons verder en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit, veiligheid en kostenbeheersing. Een goede en veilige digitale uitwisseling van gegevens tussen patiënten, professionals en organisaties is belangrijk. Dat vraagt om regionale afspraken over hoe we dit in Zoetermeer gaan inrichten en uitvoeren en waar de prioriteiten liggen de komende periode. Chris Slijkhuis, adviseur regionale gegevensuitwisseling zorg, vertelt over het leggen van de ICT-puzzel in Zoetermeer. ..... Lees meer

Ziektelastmeter Sanacoach COPD en hartfalen

22 februari 2022|

Onder de vlag van Zoetermeer 2025 zijn er per februari twee pilots gestart voor zelfmanagement bij COPD en bij hartfalen in het Langeland Ziekenhuis en bij de aangesloten huisartsenpraktijken uit Zoetermeer. Patiënten kunnen hierdoor zelf thuis via hun computer of smartphone hun klachten bijhouden. Het doel van de pilots is om inzicht te krijgen in hoe e-health kan bijdragen aan zelfmanagement door de patiënt. Regionaal beleid en aanpak voor zelfmanagement en leefstijl ondersteund door e-health Door de toenemende vergrijzing neemt ..... Lees meer

Pilot Persoonlijke Gezondheidsomgeving in volle gang

22 februari 2022|

Patiënten moeten eigenaar blijven van de eigen gezondheidsgegevens. Dat zegt het recentelijk gepresenteerde Coalitieakkoord 2021-2025. Op regionaal niveau staat de ontwikkeling van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) al een paar jaar op de Zoetermeerse agenda. Het project heeft recentelijk een nieuwe impuls gekregen door een subsidie vanuit praktijkmanager huisartsenzorg Gerco Kanbier. “We starten met het PGO vanuit één huisartsenpraktijk en ontsluiten daar de basis. Dat hopen we in 2022 op te schalen, als het kan.” Een duidelijk overzicht Om als patiënt regie te krijgen ..... Lees meer

Meekijken op afstand

22 februari 2022|

Zowel huisartsen als medisch specialisten geven aan gemakkelijker met elkaar te willen kunnen overleggen. In december 2020 hebben een aantal van hen gesproken over betere mogelijkheden voor e-consultatie. Na een positieve reactie van de regionale ICT-stuurgroep is de module digitaal meekijkconsult (MKC) van Zorgdomein aangeschaft. Om deze module te kunnen laten functioneren, moest eerst de koppeling tussen Zorgdomein en HiX (het elektronisch patiëntendossier van het LangeLand Ziekenhuis) worden aangepast. Hier is de eerste maanden van 2021 aan gewerkt. Het digitaal ..... Lees meer

OMzorgen, symposium ter nagedachtenis aan Erik Booden

8 februari 2022|

Dinsdag 12 april vindt het symposium OMzorgen plaats, een éénmalig symposium ter nagedachtenis aan Erik Booden. Erik was directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis en lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Het symposium staat volledig in het teken van de onderwerpen waar Erik zich jarenlang voor heeft ingezet: innovatie, regionale samenwerking en leiderschap in de zorg. Erbij zijn? Meer informatie vind je op de website. Het aantal plaatsen in het Stadstheater Zoetermeer is beperkt, dus schrijf je snel ..... Lees meer

Studenten en bewoners leren van elkaar in de Zoetermeerse wijk Buytenwegh

1 februari 2022|

Een mooi initiatief in de gemeente Zoetermeer in het kader van verbinding! Meer lezen?  https://civ-welzijnenzorg.nl/ondertekening-samenwerkingsovereenkomst-bus63/ (bron) Studenten en bewoners leren van elkaar in de Zoetermeerse wijk Buytenwegh Op dinsdag 25 januari hebben het Wijkleerbedrijf BUS63, het College Welzijn en Zorg van mboRijnland, Vidomes, Middin, Halte 2717, gemeente Zoetermeer op initiatief van CIV Welzijn & Zorg een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Studenten van de opleiding Sociaal Werk draaien al een tijd mee in de Zoetermeerse wijk Buytenwegh. Deze overeenkomst intensiveert de samenwerking van ..... Lees meer

Werkbezoek minister Kuipers aan gezondheidscentrum Zoetermeer

28 januari 2022|

Aan het einde van de middag start Ruud Mulder, huisarts in gezondheidscentrum Noordhove in Zoetermeer, met een korte rondleiding aan de kersverse minister van VWS. Kuipers spreekt met andere huisartsen, doktersassistenten, apothekers en fysiotherapeuten. Zij vertellen trots over hoe ze de onderlinge samenwerking ervaren.   Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) De SGZ bundelt de kracht van gedeelde waarden van hulpverleners met één organisatie en facilitair bedrijf voor de hele eerstelijnszorg in Zoetermeer. Alle samenwerkende eerstelijnshulpverleners zijn bij de SGZ aangesloten. ..... Lees meer

Geslaagde eerste bijeenkomst Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

24 januari 2022|

Handen ineen De toenemende vraag naar zorg, de bijkomende complexiteit, de krapte op de arbeidsmarkt en het oplopende verzuim zijn dagelijks voelbaar en baren zorgen in de regio. De oplossing ligt in het beter samenwerken, tussen de organisaties in de wijkverpleging, maar ook tussen zorgorganisaties in de keten. Daarom slaan we in Zoetermeer de handen ineen om met alle thuiszorgaanbieders in de regio met elkaar kennis te maken en een start te maken om de samenwerking en onderlinge afstemming met ..... Lees meer

Preventiecampagne We zijn zelf het medicijn

24 januari 2022|

Het omarmen van een gezonde leefstijl om chronische ziekten te voorkomen of (onnodig) te verslechteren is de kernboodschap van de Preventiecoalitie. Voor Zoetermeer is de verwachting dat het aantal mensen met dementie de komende 15 jaar met 74% zal stijgen. Gelukkig is deze chronische ziekte die de hersenen aantast in 30 tot 40% van de gevallen te voorkomen. In de preventiecampagne We zijn zelf het medicijn wordt aandacht gevraagd voor het onderwerp. Met het aanpassen van je leefstijl kan je ..... Lees meer

Jaarplan 2022

24 januari 2022|

In het jaar 2021 is een stevige basis gelegd voor de regionale samenwerking die nodig is om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en welzijn in Zoetermeer in de toekomst te garanderen. Hoewel alles met elkaar samenhangt is het van belang om prioriteiten te stellen. Het jaar 2021 stond in het teken van de ontwikkeling en verbeteringen in de acute zorg en de Gezondheidsverkeerstoren. In 2022 gaan we extra aandacht besteden aan de chronische zorg en preventie. Dit betekent ..... Lees meer

Werkconferentie jaar van chronische zorg en preventie

20 januari 2022|

Save the date! In het jaar 2022 ligt de nadruk van de beweging naar een gezonde regio in Zoetermeer op preventie en chronische zorg. Op woensdag 23 maart organiseren we als aftrap van het jaar een werkconferentie met en voor alle betrokkenen. De bijeenkomst staat in het teken van de visie en doelen van chronische zorg, de vertaling hiervan naar de praktijk, de start van de community up aanpak van preventie en inspirerende voorbeelden van binnen en buiten de regio. Inspireren, leren en ..... Lees meer

Gezond leven makkelijk maken in Zoetermeer

13 januari 2022|

Preventiecoalitie verbindt en stimuleert initiatieven Gezond leven lijkt heel vanzelfsprekend, maar lukt niet iedereen om verschillende redenen. Als gezond leven makkelijker wordt gemaakt, lukt dit beter. Bijvoorbeeld omdat verschillende chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten minder vaak of minder zwaar voorkomen. Aandacht voor een gezonde leefstijl heeft bovendien ook een positieve invloed op het leven van mensen zelf. Verschillende organisaties in Zoetermeer gaan daarom samenwerken in een Preventiecoalitie om samen met inwoners te werken aan een gezonder leven ..... Lees meer

Huisartsen Spoedpost en Dienstapotheek terug in Centrum Acute Zorg

7 december 2021|

Verbouwing Centrum Acute Zorg afgerond Op woensdag 8 december 2021 verhuizen de Huisartsen Spoedpost Zoetermeer en de Dienstapotheek Zoetermeer terug naar het Centrum Acute Zorg (LangeLand Ziekenhuis, ingang Brechtzijde). Vanaf 17.00 uur op 8 december kunnen patiënten die acute huisartsen spoedzorg nodig hebben dus weer terecht op de vertrouwde locatie. Let wel: de Huisartsen Spoedpost werkt nog steeds alleen op afspraak. In het Centrum Acute Zorg is de afgelopen maanden wel het een en ander veranderd. De ruimte is overzichtelijker ..... Lees meer

De boodschap van Zoetermeer 2025 in een visueel jasje

25 november 2021|

Het Nederlandse zorglandschap heeft te maken met een flink groeiende zorgkloof. De vraag naar zorg en welzijn blijft stijgen, terwijl het beschikbare aanbod niet groeit. Dit is in Zoetermeer niet anders. Aan de ene kant zien we dat de kosten in de zorg en welzijn stijgen, met een mogelijk onbetaalbare zorg in de toekomst. We zien een verdubbeling in het aantal chronisch zieken door een ongezonde leefstijl. De vergrijzing speelt een grote rol, aangezien inwoners van Zoetermeer steeds ouder worden. ..... Lees meer

Onze prioriteiten voor 2022

25 november 2021|

2021 was het jaar van de oprichting van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer, de inrichting van het programma Zoetermeer 2025 en de realisatie van de eerste acties voor de acute zorg voor kwetsbare ouderen. Met de oprichting van de Vereniging en het programmaplan Zoetermeer 2025 is een stevige basis gelegd voor de regionale samenwerking die nodig is om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en welzijn in Zoetermeer in de toekomst te garanderen. Hoewel alles met elkaar samenhangt is ..... Lees meer

Tijdige signalering kwetsbare ouderen door praktijkverpleegkundigen ouderenzorg

25 november 2021|

“Het blijft lastig kwetsbare ouderen tijdig op te merken” Een kijkje bij een praktijkverpleegkundige ouderenzorg Mirjam Kloet werkt als praktijkverpleegkundige ouderenzorg voor vier huisartsenpraktijken in Zoetermeer. “Ik ga op huisbezoek bij thuiswonende ouderen die (meer) hulp nodig hebben, met als doel de situatie in kaart te brengen en samen waar nodig problemen op welzijns- of medisch niveau op te lossen of te voorkomen.” Dat doet Mirjam op verzoek van de huisarts, de patiënt zelf of iemand uit de omgeving van ..... Lees meer

Laatste ontwikkelingen acute zorg

27 oktober 2021|

Het is inmiddels een jaar geleden dat we zijn gestart met de actielijn acute zorg onder het programma Zoetermeer 2025. Met deze actielijn bouwen we voort op de initiatieven rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Op 30 september 2021 vond weer een online informatiesessie acute zorg plaats. Tijdens de sessie praatte zorg- en hulpverleners elkaar bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de REO-bedden, het Centraal Coördinatiepunt, de samenwerking tussen de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp, multifunctionele ..... Lees meer

Tussentijdse REO-evaluatie: klein begonnen, stapsgewijze opschaling

27 oktober 2021|

Op 15 februari dit jaar is de pilot met de REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen)  voor een kleine groep huisartsen gestart. Niet lang daarna, tegelijkertijd met de start van het Centraal Coordinatiepunt, is de pilot breder getrokken: alle verwijzers in de regio Zoetermeer kunnen patiënten doorsturen naar de REO-bedden. Tot nu toe zijn 12 patiënten opgenomen geweest. Wat hebben de REO-bedden de afgelopen maanden opgeleverd en wat zijn dingen die we gaan verbeteren voor het vervolg? De REO-bedden zijn bedoeld voor ..... Lees meer

Passende zorg door Advance Care Planning

27 oktober 2021|

“Als wij weten wat belangrijk is voor de patiënt, kunnen we ook beter voor hem of haar zorgen,” zegt Ingeborg van der Jagt, kaderarts palliatieve zorg in Zoetermeer. “Het bespreekbaar maken van de wensen van de patiënt en de (on)mogelijkheden in de laatste levensfase is ontzettend belangrijk.” Ingeborg vertelt over het belang van Advance Care Planning (ACP), hoe palliatieve zorg vorm krijgt in de regio en over haar visie op de toekomst. "Als wij weten wat belangrijk is voor ..... Lees meer

Extra aandacht voor ouderen

1 oktober 2021|

Vandaag is het Nationale Ouderendag. Tijd voor een #shoutoud! Op deze speciale dag spreken we ook onze waardering uit naar iedereen die zich inzet voor ouderen, van zorgprofessionals tot hulpverleners, van mantelzorgers tot vrijwilligers. Binnen het programma Zoetermeer2025 besteden we extra aandacht aan de groep (kwetsbare) ouderen. We zetten ons in voor een goede samenwerking in de zorg en welzijn voor ouderen. Zo verbeteren we de spoedzorg voor kwetsbare ouderen. Er is een Centraal Coördinatiepunt gekomen dat huisartsen kunnen bellen ..... Lees meer

Stichting Piëzo: inzetten op preventie door focus op welzijn

29 september 2021|

Het vergroten van het welzijn van Zoetermeerders door te werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Zo omschrijft Mirjam van Bijnen de doelen van stichting Piëzo. Als directeur en een van de initiatiefnemers van de stichting, zet Mirjam zich in voor inwoners van Zoetermeer die gedeeltelijk of geheel ‘buiten’ de samenleving staan of dreigen te komen. Piëzo stimuleert, ondersteunt en begeleidt hen met participatie, integratie en emancipatie. De individuele behoeften en kwaliteiten van iedere inwoner staan hierin centraal. Mirjam en haar ..... Lees meer

Project capaciteitsmanagement van start

29 september 2021|

Halverwege september hebben de eerste kick-off sessies plaatsgevonden van het project capaciteitsmanagement. Dertien zorgorganisaties aan hebben aan deze start deelgenomen. De betrokken organisaties gaan gezamenlijk aan de slag om de beschikbare capaciteit van zowel wijkverpleging als beschikbare bedden in de regio inzichtelijk te maken en te managen. Daarmee is het project capaciteitsmanagement onderdeel van de actielijn Gezondheidsverkeerstoren, dat als hét digitale verzamelpunt van data gaat functioneren rondom zorg en welzijn voor de regio Zoetermeer. Eén centraal data-verzamelpunt Wat is er nodig ..... Lees meer