Wanneer bel je naar de Huisartsenpost (HAP) en wanneer juist niet? Het aantal telefoontjes dat bij de HAP Zoetermeer en Spoedeisende Hulp (SEH) binnenkomt groeit enorm. Bovendien blijkt dat het voor inwoners lang niet altijd duidelijk is wat de HAP of de SEH precies doet. Dat zorgt ervoor dat mensen met echt medische spoed klachten langer moeten wachten dan wenselijk is. Om de zorgvraag aan de HAP te verlagen, zijn de afgelopen maanden verschillende maatregelen genomen en acties uitgevoerd, waaronder het prominenter in beeld brengen van de online zelftriage genaamd ‘Moet ik naar de dokter?’ op de website van de HAP.

Betrouwbaar advies
Door middel van het beantwoorden van een aantal vragen via de website Zoetermeergezond.nl/spoed wordt een betrouwbaar advies gegeven over welke vorm van hulp noodzakelijk is in elke specifieke situatie. Is het advies ‘Neem contact op met de HAP’, dan krijgt de beller een triagist aan de lijn die telefonisch beoordeelt met welke zorg de beller het beste geholpen is.  De triagist is een professional die speciaal hiervoor is opgeleid en die werkt onder supervisie van een arts. Als het nodig is, wordt de inwoner uitgenodigd voor een afspraak op de HAP, of bijvoorbeeld doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp (SEH). In situaties waarbij elke seconde telt, blijft natuurlijk het alarmnummer 112 gelden. De veranderingen op de website samen met een succesvolle publiciteits- en communicatiecampagne van de SEH en HAP hebben geresulteerd in een sterke toename in het gebruik van zelftriage (zie onderstaande grafiek). Het zijn hoopvolle resultaten die bijdragen aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.