2021 was het jaar van de oprichting van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer, de inrichting van het programma Zoetermeer 2025 en de realisatie van de eerste acties voor de acute zorg voor kwetsbare ouderen. Met de oprichting van de Vereniging en het programmaplan Zoetermeer 2025 is een stevige basis gelegd voor de regionale samenwerking die nodig is om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en welzijn in Zoetermeer in de toekomst te garanderen.

Hoewel alles met elkaar samenhangt is het van belang om prioriteiten te stellen. Het jaar 2021 stond in het teken van de ontwikkeling en verbeteringen in de acute zorg en de gezondheidsverkeerstoren. In 2022 gaan we extra aandacht besteden aan de chronische zorg en preventie. Dit betekent dat de acute zorg in hetzelfde tempo door ontwikkelt, maar volgend jaar meer focus komt te liggen op preventie en het voorkomen, verplaatsen en vervangen van chronische zorg.

Hoe gaan we hier invulling aangeven? In 2022 vormen we de preventiecoalitie met betrokken partners voor Zoetermeer en ontwikkelen we het plan van aanpak. Ook wordt er een start gemaakt met de concretisering van de eerder opgestelde eindontwerpen op het gebied van de chronische zorg (NB: verwijzing maken naar Site/ eindontwerpen 2 daagse). We bereiden momenteel een werkconferentie – en tevens de kick-off van jaar van de chronische zorg en preventie – voor. We mikken op februari. Een datum volgt zsm. Wil je erbij zijn? Laat het ons weten via info@zoetermeer2025.nl.