Een gezonde regio in Zoetermeer. Dat is de ambitie van zorgaanbieders, gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars Menzis en CZ. Samen hebben wij een ambitieuze visie opgesteld om de zorg en welzijn in Zoetermeer op peil te houden. Dat is hard nodig omdat de vraag de komende jaren enorm gaat toenemen en de bevolking snel vergrijst, terwijl er niet meer zorgpersoneel en mantelzorgers komen. Ons doel: zorg en welzijn voor inwoners verbeteren, dicht bij huis organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Want elke inwoner van Zoetermeer heeft recht op een zo gezond mogelijk leven. We richten ons op drie thema’s om onze doelen te bereiken.

Preventie & Gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor preventie betekent dat we minder zorg en welzijn nodig hebben. We focussen ons op ‘positieve gezondheid’. Het gaat naast om ‘de patiënt’ of ‘de cliënt’ bovenal om ‘de mens’ en hoe hij of zij invulling wil geven aan het leven.

Organisatie & Regie

Zorg en welzijn moeten beter op elkaar aansluiten. Dat vraagt om een intensieve samenwerking in de regio. Om dat te bereiken maken we afspraken over het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Met Zoetermeer 2025 werken we bijvoorbeeld aan een Gezondheidshuis en een Centrum voor Acute Zorg met gezamenlijke diagnostiekstraten.

Vernieuwing & Werkplezier

Vernieuwing is nodig om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Digitalisering, data-uitwisseling en technische vernieuwing gaan ons helpen. Innovatie via e-health kan bijvoorbeeld helpen om zorg persoonlijker en dichter bij huis (of zelfs thuis) te organiseren. Daarnaast is ook vernieuwing nodig in de manier van werken. Zorgverleners ervaren meer werkplezier als zij meer ruimte in hun werk krijgen.

Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer

Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Dat is de ambitie van zorgaanbieders in Zoetermeer. Samen hebben zij de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht. Met de vereniging gaan ze gezamenlijk verbeteringen voor de gezondheidszorg in de regio oppakken. De manier waarop ze dat doen, met financiers en burgers, is uniek in Nederland. De vereniging levert zelf geen zorg of welzijn. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke zorg- en welzijnsaanbieders.

Deelnemers
Oprichters en eerste leden van de vereniging zijn de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting EerstelijnsZorg Zoetermeer (EZZ), ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis, GGZ-instellingen Parnassia Groep en Rivierduinen en het LangeLand Ziekenhuis. Ook Basalt en het Reinier Haga Orthopedisch Centrum zijn lid van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. De Vereniging werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook inwoners van Zoetermeer worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

Meer weten over de vereniging vind je op de website Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer.

Deelnemende organisaties