Overbruggen GGZ wachttijd met ervaringsdeskundigen

Tijdens de wijksamenwerkingsverbanden van februari 2022 heeft de pool van ervaringsdeskundigen GGZ zichzelf voorgesteld aan zorgverleners in de wijk. Patiënten die op de wachtlijst staan voor de GGZ, kunnen, ter overbrugging, herstelcursussen van een ervaringsdeskundige volgen.

De pool van ervaringsdeskundigen GGZ bestaat uit 10 bevlogen trainers die door hun ervaring in de GGZ goed aansluiten bij de patiënten die op de wachtlijst staan. Ze bieden verschillende trainingen aan. De trainingen hebben als rode draad dat ze zich allemaal richten op herstel en op zoek gaan naar de krachten die mensen (nog) bezitten. De verschillende trainingen duren 3 maanden en vinden óf wekelijks óf eens in de twee weken plaats. De trainingen zijn gratis en er is geen WMO-indicatie of verwijzing nodig.

Cliënten kunnen zich aanmelden door te mailen naar contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl. Vervolgens zal een ervaringsdeskundige contact opnemen om te kijken welke hersteltraining het best passend is. Meer informatie over dit mooie initiatief is de vinden op de website van Werken aan Herstel in Zoetermeer.

Ook als er volgens de site nog geen cursus gepland staat, kunnen mensen zich aanmelden. Bij veel animo worden er extra cursussen ingepland.

Door: Pauline Boersma, Programmamanager GGZ (Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer)