Met het oog op de toekomst en het welzijn van ouderen, is het project Passende zorg met Advance Care Planning (ACP) van start gegaan. In deze gesprekken tussen zorgverleners, ouderen en hun naasten wordt vooruitgekeken naar mogelijke achteruitgang en ontregelingen en wordt vastgesteld welke zorg en behandeling passen bij de waarden en opvattingen van de patiënt. Dit initiatief, dat geïntegreerd wordt in de dagelijkse praktijk van huisartsen en medisch specialisten, heeft als doel om tijdig passende keuzes te maken en de zorg af te stemmen op de behoeften van ouderen. Mirjam Biemans (o.a. netwerkcoördinator kwetsbare ouderen), projectleider samen met Chris Slijkhuis vanuit Zoetermeer2025: “Regeren is vooruitzien, het is voor iedereen, zowel ouderen, chronisch zieken als zorgprofessionals belangrijk om deze gesprekken vroegtijdig te voeren”.

Continu en dynamisch proces

De vroegtijdige zorggesprekken vormen een continu en dynamisch proces van gesprekken tussen zorgverleners en patiënten, waarbij gezamenlijke besluitvorming centraal staat. De onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn divers en variëren van de definitie van kwaliteit van leven door een patiënt, spirituele vraagstukken, behandelgrenzen en ziekenhuisverwijzing inclusief reanimatie, maar ook bijvoorbeeld euthanasie.. Ook wordt besproken wie namens de patiënt beslissingen mag nemen als de patiënt daartoe niet meer in staat is.

Voor zowel de patiënt als de zorgverlener is het project van groot belang. Door tijdig te praten over zorg in de laatste levensfase en het levenseinde, kunnen patiënten ervoor zorgen dat ze de zorg krijgen die bij hen past. Dit betekent soms ook dat bepaalde vormen van zorg niet meer gewenst zijn. Voor zorgverleners is het van belang om de wensen en achtergrond van de patiënt te kennen, zodat de zorg en ondersteuning optimaal kunnen worden afgestemd.
Het bespreken van het levenseinde is geen makkelijk onderwerp, zowel voor patiënten als artsen. Daarom is het essentieel dat er vroegtijdig openhartige gesprekken plaatsvinden over de mogelijkheden van palliatieve zorg. Bewustwording rondom het levenseinde en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg zijn cruciaal om tijdig passende keuzes te kunnen maken.

Vooruit kijken

Het project Passende zorg met Advance Care Planning is een belangrijke stap richting het verbeteren van de zorg voor ouderen en het waarborgen van hun kwaliteit van leven. Door vooruit te kijken en samen te werken aan de juiste zorg en ondersteuning, streven we ernaar dat ouderen de zorg ontvangen die aansluit bij hun individuele behoeften en waarden.

Luister hier een mooie uitzending van NPO Radio 1 over dit ondewerp.