Maandag 15 februari is het eerste deel gestart van de pilot rondom het verbeteren van de spoedzorg voor kwetsbare ouderen in Zoetermeer. Tien huisartsen kunnen vanaf dat moment patiënten die voldoen aan de criteria doorsturen naar het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO). Het REO stelt – alleen voor deze deelnemende huisartsen – twee bedden beschikbaar voor kwetsbare ouderen.


Kwetsbare ouderen
Zorgverleners in de regio Zoetermeer staan de komende jaren voor een enorme uitdaging. De regio vergrijst, sneller nog dan de rest van Nederland. Steeds meer kwetsbare ouderen gaan een beroep doen op de acute zorg. En hun zorgvraag is niet altijd even duidelijk. “Het zijn kwetsbare ouderen die tussen wal en schip vallen, die niet in de hokjes van de huidige gezondheidszorg passen. Voor deze groep willen we een vangnet creëren als het thuis even niet meer gaat,” vertelt huisarts Nicole Zwaga. “En daarmee onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames voorkomen.”


Intensieve screening en observatie
Het REO wordt georganiseerd door In Beweging en Goudenhart, beiden aangesloten bij het Fundisnetwerk. Tijdens een opname van meerdere dagen brengt het REO – samen met de huisarts –het zorgprobleem van de patiënt in kaart. Dat doen ze door middel van een intensieve screening en observatie door een multidisciplinair team. Met de juiste zorg en/of ondersteuning kan de patiënt weer terug naar huis of doorstromen zodat de REO-bedden beschikbaar blijven voor nieuwe zorgvragen. De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk voor deze cliënten.


Vanaf 15 maart voor alle huisartsen
Vanaf 15 februari start het REO met twee flexibele bedden om ervaring op te doen op afdeling Clematishof van In Beweging (locatie verpleeghuis Vivaldi). De pilot start met tien huisartsen, die tijdens kantooruren patiënten kunnen aanmelden. Vanaf 15 maart gaat het REO alle 75 huisartsen uit Zoetermeer ondersteunen. Als het proces goed loopt, wordt ook een bed op afdeling Madelief (locatie LangeLand Ziekenhuis) beschikbaar gesteld. Verzekeraars die deze pilot voor 100 patiënten in de regio Zoetermeer financieren zijn Menzis, CZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.