Mevrouw Veldweg is 90 jaar en woont zelfstandig thuis. De laatste tijd is ze verward en gedesoriënteerd. Ze heeft verschillende pijnklachten en is al meerdere keren gevallen. Deze ochtend ligt ze uren op de grond voordat een van haar kinderen haar vindt. Haar huisarts Thijs Blaauw constateert een urineweginfectie en besluit een opname aan te vragen voor een REO-bed (Regionaal Expertisecentrum Ouderen). Het REO zorgt voor een vangnet als het thuis even niet meer gaat. Specialisten in de ouderenzorg begeleiden mevrouw en adviseren haar huisarts, zodat mevrouw Veldweg na een paar dagen weer sterker naar huis kan.

De patiënt op de foto is niet de patiënt uit het artikel.

Vangnet tussen thuis en ziekenhuis
“Ik ben erg blij met de mogelijkheid van een REO-opname in Zoetermeer,” zegt dokter Blaauw. “Mevrouw Veldweg is op leeftijd en kwetsbaar, maar ze zal zelf niet snel aan de bel trekken. Door de urineweginfectie is ze verward en heeft ze een wankel evenwicht. Vanwege het valrisico kan ze niet thuisblijven tijdens de behandeling van de infectie, maar een ziekenhuisopname is ook niet nodig. Een REO-opname geeft mij als huisarts een brede check op mijn patiënt en haar functioneren, zowel medisch als sociaal. Wat speelt er precies en wat is er nodig om mevrouw met de juiste hulp weer terug naar huis te krijgen?”

Zorgbehoefte in kaart
De REO-bedden worden georganiseerd door In Beweging en het Goudenhart, beiden aangesloten bij het Fundisnetwerk. Helma Kruiswijk is als gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie bij de REO-pilot betrokken. “Tijdens een opname van meerdere dagen brengen we het zorgprobleem van de patiënt in kaart,” vertelt Kruiswijk. “Na een uitgebreide screening en observatie bleek dat mevrouw gerichte antibiotica nodig had en ook een aanpassing van de hartmedicatie. We constateerden dat de cognitieve functies van mevrouw achteruitgingen, met name haar kortetermijngeheugen.” Tijdens zo’n intensieve observatie komt meer boven tafel. “Bijvoorbeeld dat hulp nodig was bij het aankleden en wassen.”

Samen de juiste zorg leveren
Dokter Blaauw: “Via vaste tussentijdse patiëntbesprekingen houdt het REO-team me op de hoogte. De specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie delen hun analyses en geven adviezen. Zij hebben meer expertise en ervaring in ouderenzorg en kunnen me goed inzicht geven in waar mevrouw Veldweg wel of niet functioneert. Ik als huisarts breng haar voorgeschiedenis in en de kennis die zij niet van haar hebben. Samen zorgen we op die manier voor de juiste zorg.”

REO ontzorgt patiënt
Als huisarts is het moeilijk om tijdelijk opvang te regelen voor patiënten met verwardheid of dwaalgedrag, zoals kwetsbare ouderen met een blaasontsteking. “Veel organisaties slaan de deur dicht als ze horen dat een patiënt delirant is. Het REO niet.” Kruiswijk: “Als er sprake is van dwaalgedrag wordt de patiënt opgenomen op een afdeling die gespecialiseerd is in ouderen met zogenoemde 3D problematiek (dementie, delier, depressie).”

“Als er geen REO-bedden in Zoetermeer zouden zijn, had ik de thuiszorg ingeschakeld en dagelijks contact gehouden,” vertelt dokter Blaauw. “Dat was riskanter geweest voor mevrouw. Zij is kwetsbaar en het risico dat ze valt en haar heup breekt is groot. Bovendien is een zorgtraject thuis meer belastend voor mij als huisarts. Het REO zorgt voor meer toezicht daar waar de expertise is en is daardoor veilig.”

Inmiddels is mevrouw Veldweg weer thuis. “Ze is goed hersteld van haar infectie en delier,” vertelt dokter Blaauw. “Het REO heeft, in overleg met mevrouw en haar kinderen, thuiszorg ingeschakeld voor hulp bij het wassen, medicijnen innemen en aan- en uitkleden. Daarnaast is een zorgleefplan opgesteld waar mijn collega praktijkverpleegkundige en ik, samen met mevrouw Veldweg, mee aan de slag kunnen.”

Centrale coördinatie
Naast de beschikbaarheid van REO-bedden is het Centraal Coördinatiepunt ook een middel om de spoedzorg voor (kwetsbare) ouderen in Zoetermeer te verbeteren. Het Centraal Coördinatiepunt helpt huisartsen bij triage, advies en plaatsing van (kwetsbare) oudere patiënten bij wie het thuis even niet meer gaat. “Het is zo fijn dat ik als huisarts niet meer zelf elk loket hoef te bellen om te vragen of er plaats is voor mijn patiënt,” zegt Blaauw. Het Centraal Coördinatiepunt bestaat uit een team van transferverpleegkundigen. Voor complexe casuïstiek is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor advies en ondersteuning. Door de centrale aanmelding krijgt de regio Zoetermeer beter inzicht in voor welke ouderen geen passend tijdelijk verblijf is en welke oplossingen ontbreken.

Meer informatie over de REO-bedden: www.zoetermeer2025.nl/reo

Meer informatie over het Centraal Coördinatiepunt: www.zoetermeer2025.nl/centraalcoordinatiepunt

De naam van de patiënt, mevrouw Veldweg, is om privacy redenen gefingeerd.

Verzekeraars die de REO-pilot voor 100 patiënten in de regio Zoetermeer financieren zijn CZ, Menzis, Nationale Nederlanden, Ohra, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.