Positieve Gezondheid

We vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk, we willen mee kunnen doen en ons energiek voelen. Dat blijkt uit onderzoek van arts, onderzoeker en grondlegger van Positieve Gezondheid, Machteld Huber. Het gaat niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar over wat ons veerkracht geeft. En dat is per persoon verschillend. Daarom focust Positieve Gezondheid niet op ziekte, maar op wat voor ons belangrijk is.

Wat is Positieve Gezondheid?

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn

Binnen de preventie coalitie en de gemeente Zoetermeer hebben we met elkaar afgesproken om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid breed binnen Zoetermeer onder de aandacht te brengen.
Positieve Gezondheid biedt kansen om vraagstukken in de samenleving op te lossen. Hoe houden we bijvoorbeeld de zorg van goede kwaliteit? Wat kunnen we doen om de oplopende zorgkosten te voorkomen. En hoe houden we wijken en werkplekken gezond?

Positieve Gezondheid is een bredere benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie van mensen. Bij Positieve Gezondheid is de aanwezigheid van ziekten en beperkingen niet meer het uitgangspunt, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Het gaat om veerkracht in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Met Positieve Gezondheid voer je gesprekken die tot verrassende uitkomsten kunnen leiden. Zo kan blijken dat achter een gezondheidsklacht een heel ander probleem schuil gaat. Ook is het verbluffend hoe goed mensen zelf vaak weten wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te verbeteren.

De 6 pijlers

Om het gesprek te voeren over positieve gezondheid ontwikkelde Machteld Huber een gesprekshulpmiddel, ook wel ‘het spinnenweb’ genoemd. Het spinnenweb heeft 6 pijlers:

Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit

Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk

Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst

Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven

Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen

Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Hoe ga je in gesprek over positieve gezondheid en wat betekent het voor de zorg voor de cliënt? Zorgmedewerkers kunnen als basis voor goede zorg samen met de cliënt en de familie bespreken welke dimensies belangrijk zijn en welke extra aandacht nodig hebben. Door aandacht voor die onderdelen, die voor de cliënt belangrijk zijn, kan de gezondheid en het welbevinden van deze persoon vergroot worden.