Samen Zoetermeer gezonder maken

Een goede gezondheid is belangrijk. Gezond leven kan verschillende ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten voorkomen. Maar een gezonde leefstijl is niet altijd gemakkelijk. In Zoetermeer gaan verschillende organisaties samenwerken om samen met inwoners te werken aan een gezonder en gelukkiger leven en een gezonde omgeving.

Ongezond gedrag

Een grote groep Zoetermeerders leeft in armoede of heeft zware schulden. Zij hebben vaker gezondheidsproblemen en voelen zich minder gezond. Als je geen werk hebt of geldproblemen, is gezond eten en gezond gedrag niet je prioriteit. Ervaren mensen stress en roken ze daarom? Slapen ze onvoldoende vanwege zorgen en gebruiken ze daarom te veel alcohol? Het is belangrijk te weten wat de oorzaak van een ongezonde leefstijl is.

Preventiecoalitie

Om die oorzaken op te lossen, gaan verschillende organisaties in Zoetermeer samenwerken in een Preventiecoalitie. Het doel is om de gezondheid en het geluk van alle inwoners van Zoetermeer te vergroten. Wat ze hiervoor nodig hebben, bepalen inwoners zelf. Een gezonde regio in Zoetermeer slaagt alleen als inwoners zelf ook meedoen.

Gezond zijn en je gezond voelen is niet hetzelfde en is meer dan alleen lichamelijke en psychische gezondheid. Het heeft ook te maken met meedoen en zingeving. Met hoe iemand zijn of haar leven ervaart en wat iemand nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven.

Wat gaan we doen?

Er gebeurt er al ontzettend veel in Zoetermeer. De preventiecoalitie begint met het creëren van overzicht van alle lopende initiatieven in de wijken.

Daarnaast gaat de Preventiecoalitie met inwoners in gesprek over wat zij nodig hebben om gezond te kunnen leven. Wat houdt hen bezig? Wat werkt wel en wat werkt niet? En waarom is dat zo? Waar zou Zoetermeer meer op moeten inzetten? Gestart wordt in de wijken waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn en inwoners een minder lange (gezonde) levensverwachting hebben.

Vervolgens gaat de coalitie succesvolle initiatieven van inwoners en hulpverleners in de wijken meer zichtbaar maken, met elkaar verbinden en uitbreiden.

Tot slot, willen we een omslag bereiken: van het denken in ziekte en zorg naar uitgaan van het voorkomen dat mensen ziek worden en stimuleren dat ze gezond blijven.

Wie doen mee?

De Preventiecoalitie in Zoetermeer is een initiatief van de gemeente, GGD Haaglanden, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars CZ en VGZ. We gaan aan de slag met inwoners zelf en iedereen die dicht bij hen staat: huisartsen, wijkverpleegkundigen, vrijwilligers in de wijk, onderwijzers, winkeliers, schuldhulpverleners en nog veel meer. Alleen samen maken we Zoetermeer echt gezonder. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de coalitie een subsidie gekregen.