Heleen van Nispen vertrekt als programmadirecteur Zoetermeer 2025 en directeur Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. Per 1 oktober start ze als lid Raad van Bestuur van ouderenorganisatie Groenhuysen in de regio Roosendaal. Van Nispen was ruim 4 jaar betrokken bij de regionale samenwerking in Zoetermeer.

Heleen van Nispen: “Dit is een moeilijke beslissing voor me geweest. Ik werk met heel veel plezier in de regio Zoetermeer en heb me met veel passie ingezet voor de intensivering van de regionale samenwerking. Het is de cruciale beweging om de zorg en welzijn ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor de inwoners van Zoetermeer. Met de oprichting van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer hebben we de beweging ook een structureel fundament gegeven met een unieke opzet: een gelijkwaardige inspraak van aanbieders van zorg & welzijn, financiers en inwoners.”

Voorzitter van het bestuur van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer en van de regiegroep Zoetermeer 2025, Jeroen van den Oever, reageert op het vertrek van Heleen. “Heleen heeft een essentiële rol vervuld in het aanjagen van vernieuwing in Zoetermeer. De nieuwe visies op acute zorg en chronische zorg, de preventiecoalitie, het continue betrekken van professionals, bestuurders én inwoners en het opbouwen van onze nieuwe vereniging zijn belangrijke feiten die zij op haar conto kan schrijven. Wij gaan haar gedrevenheid en tomeloze inzet missen. Namens alle bestuurders die Zoetermeer 2025 realiseren feliciteer ik Heleen van harte en wens ik haar veel succes met deze mooie volgende stap.”

“We hebben mooie resultaten geboekt,” zegt Van Nispen. “De breed gedragen visie voor Zoetermeer vertaald in een programmatische aanpak en de implementatie van de eerste verbetermaatregelen in de spoedzorg voor kwetsbare ouderen bijvoorbeeld. Nu een stevige basis is gelegd en de kans voorbijkomt me vanuit een nieuwe bestuurlijke rol in te zetten voor de toekomstbestendige ouderenzorg, heb ik besloten deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Vol trots neem ik afscheid van deze prachtige regio met haar bevlogen professionals, bestuurders en inwoners. Want als het ergens kan, dan kan het in Zoetermeer!”