Het programmaplan Zoetermeer 2025 geeft richting aan de uitvoering en realisatie van onze regionale visie op een gezonde regio in Zoetermeer. Het plan beschrijft het wat en een deel van het hoe. De daadwerkelijke invulling van hoe we samen een gezonde regio in Zoetermeer bereiken, geven inwoners, cliënten, patiënten, professionals én bestuurders samen vorm.

Het plan is voor jou

Zet jij je al in voor een gezonde regio in Zoetermeer? Of wil je dat gaan doen? Dan is het programmaplan ook bedoeld voor jou. Het plan gaat in op de programmaorganisatie, onze doelen en de acht actielijnen die wij inzetten om de doelen te bereiken. Stuur deze pagina door naar iedereen van wie jij denkt dat hij of zij van het programma op de hoogte moet zijn. Het programmaplan is een levend document en wordt de komende jaren continu geactualiseerd op basis van tussentijdse inzichten en gesprekken met inwoners en professionals.

Programmaplan Zoetermeer 2025

Jaarplan 2022

Dit jaar ligt de focus van Zoetermeer 2025 op preventie en chronische zorg. In het jaarplan gaan we in op ambities en prioriteiten voor 2022 en wat die betekenen voor de acht actielijnen, zoals Preventie, Chronische Zorg, Acute zorg en ICT & Digitalisering.

Jaarplan 2022